0 Objekt

Öreälvens Fvo

Välkomna till Öreälvens fiskevårdsområde. Öreälven har sina källflöden vid Stöttingfjället i Lycksele kommun och den passerar igenom Bjurholms och Nordmalings kommuner innan den mynnar ut i Örefjärden. Öreälvens FVO sträcker sig från havet till Öreström/Malmby

Om Öreälvens Fvo

Älvsträckans längd är 225 km och den totala fallhöjden uppgår till 550 meter med Örträsket som största sjö. Öreälven är mest känd för sin storvuxna havsöring, men den har även ett gott bestånd av lax. Harrfisket är mycket bra på vissa partier och räknas som södra Västerbottens bästa, på de övre sträckorna finns även stationär öring. Vid fiske på de lugnflytande partierna finns chans på grov gädda och lake. Fiskesäsongen startar några veckor in i maj, då älven hunnit klarna efter vårflodens grumling.

Under tidigt vårfiske krävs sjunklina medan resten av säsongen domineras av flytlinefiske.

Flugfiske går att praktisera större delen av säsongen. . Flugvalet varierar beroende på vattenföring och fiskeart.

Harrfisket är mycket bra på vissa partier och räknas som södra Västerbottens bästa.

Regler

Generellt

Fiskeförbudsområden
Se också karta.

Laxforsen
Laxforsen i Torrböle helt fredad 50 meter uppströms och 150 meter nedströms forsens slut.

Håknäsfallet
Vid Håknäsfallet fiskeförbud 50 m. uppströms i linje med fallet.

Storforsen Agnäs
Det råder totalt fiskeförbud i området kring Storforsen 50 m uppströms fallet och nedströms till och med kraftledningen ca 100 m nedströms hängbron.

Agnäs kraftstation
Det råder totalt fiskeförbud 100m nedströms dammen samt i utloppskanalen ur Agnäs kraftstation till och med sammanflödet med Öreälvens huvudfåra.

Barn (max 15 år) får fiska utan fiskekort i målsmans eller nära anhörigs sällskap.

Karta Öreälvens Fvo

Fiskesäsong

Fiske är tillåtet i Öreälven 21 maj - 31 augusti.

Lax
19/6 - 31/8

Stortjärn
Fisketider: 1 Mars - 31 Aug
Förbudstider: 1 Sep - sista Feb

Fångstbegränsningar

Högst 1 stycken lax eller öring per fiskedag/fiskekort får tas upp.
Harr
21/5 - 31/8
Minimimått: 35cm

Öring
21/5 - 31/8
15/10 - 31/12 tillåtet endast E4-bron till havet.
Minimimått: 50cm

Lax
19/6 - 31/8
Minimimått: 50cm

Övriga regler

Rekommendationer
Vid återutsättning av lax, öring och harr rekommenderar vi att:
1) Landa fisken så snabbt du kan
2) Kroka av fisken i vattnet
3) Håll alltid fisken i vattnet för att den ska återhämta sig.
4) Vid eventuellt foto minimera tiden ovanför ytan. Fisken andas i vattnet, inte i luften.
5) Håll fisken med nosen uppströms i vattnet till den har återhämtat sig och simmar iväg
av egen kraft.
6) Dra aldrig upp fisken på land, ta i den med torra händer eller håll den ovanför ytan
för länge (max 5-10 sekunder).

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Erland Johansson

070-2058612 [email protected]

Öreälven

Öreälven har sina källflöden vid Stöttingfjället i Lycksele kommun och den passerar igenom Bjurholms och Nordmalings kommuner innan den mynnar ut i Örefjärden. Älvsträckans längd är 225 km och den totala fallhöjden uppgår till 550 meter med Örträsket som största sjö.
Öreälvens FVO sträcker sig från havet till Öreström/Malmby

Hemsida för Öreälvens Fvo

Stortjärn

Del av fvo

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
juni 8, 2022 Lax/Salmon 86 Ja Ja Nej orealven
juni 6, 2022 Lax/Salmon 82 Ja Ja Nej orealven
juni 4, 2022 Lax/Salmon 80 Ja Ja Nej orealven
maj 27, 2022 Ingen fångst Nej orealven
augusti 29, 2021 Öring/Trout, Ingen fångst 56 1850 Nej Ja Nej orealven
juni 7, 2021 Lax/Salmon 88 Ja Ja Nej orealven

Övrig information

Öreälven är ett typexempel på en norrländsk skogsälv. Detta innebär att den har hela sitt nederbördsområde inom skogslandet. Vattenföringen karakteriseras av en enda hög flödestopp på våren, som kan sträcka sig en bit in på försommaren, följd av en mycket låg sommarvattenföring. I Öreälvens vattensystem finns det extremt få sjöar. Detta medför att nederbörden får stor påverkan på vattenståndet i älven och det kan, vid ihållande regn, bli hög vattenföring även under sommaren.