0 Objekt

Oksajärvi Fvo

Oksajärvi Fvof förvaltar fiskerätten i 7 km av den klassiska laxälven Lainio älv, mellan kommungränsen Pajala/Kiruna och ön Väkkäräsaari, samt i ett 30-tal sjöar, flera med inplanterad röding eller öring.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Om Oksajärvi Fvo

Fiskekortet gäller för båda sidor av Lainio älv, d.v.s. även den norra sidan av älven. Fisket i Lainio älv omfattar bl.a. forsarna Taanikurkkio och Väkkäräkoski med mer än 4 km bra flugfiskemöjligheter efter lax, öring och harr. I selet mellan forsarna finns både grov gädda och abborre och ett fint sikbestånd som går att fånga både på fluga och med små spinnare.

Välkommen till vildmarken!

Regler

Generellt

Fiskekort ska alltid medföras vid fiske, som papper eller digitalt och på uppmaning visas för markägare eller av länsstyrelsen förordnad tillsynsman. Barn under 16 år fiskar gratis, dock endast tillsammans med målsman som har kort.

Metoder

Kortet gäller endast för fiske med spö. Nätfiske är förbjudet för icke markägare.
Fiske från båt får ej bedrivas i sjöar med utplanterad röding och öring.

Fångstbegränsningar

Minimimått i dessa sjöar är 35 cm för öring och röding. Öring och röding under minimimått ska alltid återutsättas.

Övriga regler

För Lainio älv gäller begränsningar i fisket enligt nationella regler för tider, arter och minimimått.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Ingemar Perä

[email protected]

Lainio älv

Oksajärvi Fvof förvaltar fiskerätten i 7 km av den klassiska laxälven Lainio älv, mellan kommungränsen Pajala/Kiruna och ön Väkkäräsaari, samt i ett 30-tal sjöar, flera med inplanterad röding eller öring.

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
augusti 18, 2021 Lax/Salmon 90 0 Ja Ja Nej oksajarvi
juli 9, 2021 Ingen fångst Nej oksajarvi
juli 9, 2021 Ingen fångst Nej oksajarvi
juli 10, 2021 Harr/Grayling, Harr/Grayling 38, 39 Nej, Nej Nej oksajarvi

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren