0 Objekt

Nyköpingsån

Sportfiskarna erbjuder ett tätortsnära fiske i en fantastisk miljö. Nyköpingsån ringlar fram genom den gamla stadskärnan. Här finns möjlighet till såväl flugfiske efter havsöring som feedermete efter bland annat brax, id och mört samt spinnfiske efter gädda, gös och abborre.

Om Nyköpingsån

Fiskesäsongen förlängs i Nyköpingsån

Regler dispensfiske

Länsstyreslen Södermanland har beviljat dispens om förlängd fiskesäsong till senast 14 oktober 2021.

Utöver rådande regelverk gäller:

Fisket i zon 2, 3 och 4 förlängs till och med senast 14 oktober 2021. Fisket kan dock avbrytas innan dess om det finns skäl eller att fisket missköts (till exempel om inte alla fångster rapporteras in korrekt).

Årskort är detta år giltigt även under dispensperioden.

Catch & release gäller för lax och öring i alla zoner.

Endast fiske med enkelkrok tillåtet i zon 3.

Krav på fångstrapportering för öring och lax. Detta står som krav i dispensen från länsstyrelsen Södermanland. Rapportering görs på https://www.fiskekort.se/fiskevardsomrade/nykopingsan/

Det är upp till den som fiskar att vara uppdaterad kring eventuella regeländringar. Information finns på fiskekort.se och sportfiskarna.se/fiske-i-nyköping

Om inte uppsatta regler efterföljs kan dispensen komma att återkallas och fisket stängs.

 

I Nyköpingsån erbjuds möjlighet till fiske efter en mångfald av arter vilket gör att fisket är attraktivt under hela säsongen. Många besöker ån för att fiska öring under årets första månader och under hösten. Under vår och sommar erbjuds ett fantastiskt fiske efter såväl gös och abborre som vimma, id och mört.

Under 2020 gjordes den första utsättningen av lax  för ett attraktivt fiske i en urban miljö. Årliga utsättningarna kommer fortlöpa parallellt med utsättning av öring som pågått sedan länge. Vid fiske i ån finns mat och möjligheter till boende alltid inom gångavstånd.

Vi arbetar för ett hållbart fiske i våra vatten genom fisketillsyn, informationsskyltar och fiskevårdsåtgärder.

Nytt för 2021 är att endast flugfiske är tillåtet i zon 3, rapporteringskrav på lax och havsöring samt ökat minimimått på lax och öring till 60 cm. Rapportering sker längre ner på sidan under rubriken “Fångstrapporter”. Där kan du också se inrapporterade fiskar.

MISSA INTE: Under hösten kör vi en fototävling där den som fiskar i Nyköpingsån kan skicka in sin fiskebild till [email protected] och vara med och tävla om ett årskort för alla zoner för 2022!!!

 

Under framförallt vår och höst har man chans på riktigt stor abborre i Nyköpingsån

Sommartid kan abborrfisket vara riktigt roligt

Under våren stiger stora mängder id i ån. En riktigt rolig sportfisk

En vacker silvertorped från Nyköpingsån

Det tidiga vinterfisket efter öring kan ge riktigt bra utdelning

Zonindelning för kortfiskeområdet

Regler

Generellt

Generella regler

 • Fiskekortet måste alltid medföras vid fiske och ska på begäran uppvisas för fisketillsynsperson eller polis. Du måste kunna styrka din identitet vid kontroll.

 • Regler och uppmaning från fisketillsyningsperson måste följas. Fiskare som bryter mot bestämmelserna kan bli fråntagen rätten till fiske och vid grov förseelse anmäld för åtal.

 • Rapporteringskrav gäller för lax och havsöring ska göras digitalt via länken nedan.

 • Fiskaren har skyldighet att vara uppdaterad kring eventuella regeländringar och uppdatering kring fisket. Detta görs via Sportfiskarnas hemsida.

 • Fiske med toppknutet metspö är tillåtet utan fiskekort för barn/ungdom upp till 19 år i zon 1, 2 och 4 efter rådande regelverk för respektive zon.

 • Fiskeförbud gäller 23:00-04:00 med undantag för premiären 1 januari då fiske är tillåtet från 00:00-23:00.

 • Nytt för 2021 är att endast flugfiske är tillåtet i zon 3, rapporteringskrav på lax och havsöring samt ökat minimimått på lax och havsöring till 60 cm.


 • Zonindelning
  Fisket i Nyköpingsån är indelat i fyra olika zoner. Respektive zon är färgkodad och skyltning finns längs ån. Det är upp till den som fiskar att följa zonindelningarna och de zonspecifika regler som finns uppsatta. Förbudsområden omfattar utlopp från kraftverken samt kanotslalombanan vid Perioden.

 • Zon 1 (grön) sträcker sig från Släbro ner till Fors kraftstation. Fiskeförbud gäller vid kanotslalombanan vid Perioden samt 30 m nedströms Hargs kraftstation.

 • Zon 2 (gul) sträcker sig från Fors kraftstation till Storhuskvarns kraftstation.

 • Zon 3 (blå) sträcker sig från Storhuskvarn till Korsbron.

 • Zon 4 (orange) sträcker sig från Korsbron till hamnbron.

 • Barn och ungdomar under 15 år fiskar gratis i zon 1, 2 och 4 efter rådande regelverk för respektive zon.

  Fiskesäsong

 • Fiske efter lax och öring är förbjudet i zon 1 mellan 15 september till 31 december.

 • För zon 2, 3 och 4 gäller totalt fiskeförbud 15 september till 31 december.

 • Fiskeförbud gäller 23:00-04:00 med undantag för premiären 1 januari då fiske är tillåtet från 00:00-23:00.


 • En dispensansökan om förlängning av fiskesäsongen med en månad är inskickad till länsstyrelsen. Så fort vi vet mer kommer ny information.
 • Metoder

  Allmänna regler:

 • Fiske från broar är inte tillåtet.

 • Fiske med levande betesfisk är förbjudet.

 • Fiske från båt är förbjudet.

 • Det är förbjudet att använda huggkrok.

 • Ryckfiske är förbjudet.

 • Nätläggning och andra mängdfångande redskap, fasta som rörliga är förbjudna.


 • Zon 1, 2 och 4
  Utöver allmänna regler gäller följande regler:
 • Fiske med två spön tillåtet vid flöt- och bottenmete (kräver närvaro av fiskaren), annars gäller fiske med ett spö från hand.


 • Zon 3
  Utöver allmänna regler gäller följande regler:
 • Endast flugfiske är tillåtet.

 • Endast fiske efter lax och öring tillåtet och endast fiske med ett spö från hand.

 • För zonen tillämpas rörligt fiske för att ge alla fisketid på tillgängliga platser. Uppströmskast är inte tillåtet.

 • Vadning är endast tillåtet två meter ut från strandkanten vid rådande vattenstånd.

 • Totalt fiskeförbud råder inom zonen 15 september till 31 december.
 • Fångstbegränsningar

  Måttbegränsning

 • Minimimått havsöring och lax: 60 cm

 • Uttagsfönster gös och gädda: 50–75 cm

 • Maximimått abborre: 38 cm

 • Fisk under eller över mini- respektive maximimått ska omedelbart återutsättas.

  Fångstbegränsning
 • Havsöring/lax: 1 per dygn

 • Gös/gädda: 2 per dygn

 • Abborre under 38cm: 10 per dygn

 • Felkrokad fisk skall omedelbart återutsättas, oavsett storlek och art.

  Övriga regler

  Trivselregler

 • Respektera andra fiskare och personer som rör sig i anslutning till ån.

 • Sopor, linor och annat skräp får inte lämnas kvar. Det du kan ta med dig till ån kan du även ta med dig hem. Dessutom finns det gott om papperskorgar tillgängliga längs ån.

 • Delar av zon 1 omfattas av Hållet-Marieberg-Stenbro naturreservat. Respektera och följ särskilda bestämmelser för området. Mer info finns att hitta via länken nedan.
 • Våra fiskevatten

  Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

  Hitta hit Köp fiskekort

  Kontakt

  SPORTFISKARNA REGIONKONTOR NYKÖPING

  [email protected]

  Nyköpingsån

  Nyköpingsån ringlar fram genom den gamla stadskärnan och erbjuder ett unikt strömvattenfiske. Fisket sträcker sig från mynningen i havet och drygt 6 km uppströms.

  Fångstrapporter

  För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

  Rapportera fångst
  Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
  september 18, 2021 Havsöring 47 1 Ja Ja Nej nykopingsan
  september 18, 2021 Öring/Trout 70 Ja Nej Ja nykopingsan
  september 10, 2021 Öring/Trout 55 Ja Nej Nej nykopingsan
  september 9, 2021 Havsöring 70 Ja Nej Nej nykopingsan
  september 7, 2021 Ingen fångst Nej nykopingsan
  september 4, 2021 Havsöring 72 Ja Nej Ja nykopingsan

  Övrig information

  Fiskekort går att köpa hos Nyköpings turistbyrå, Team Sportia i Nyköping och Filmkedjan.