0 Objekt

Nyköpingsån

Sportfiskarna erbjuder ett tätortsnära fiske i en fantastisk miljö. Nyköpingsån ringlar fram genom den gamla stadskärnan. Här finns möjlighet till såväl flugfiske efter havsöring och lax som feedermete efter bland annat vimma, brax, id och mört samt spinnfiske efter gädda, gös och abborre.

Om Nyköpingsån

I Nyköpingsån erbjuds möjlighet till fiske efter en mångfald av arter vilket gör att fisket är attraktivt under hela säsongen. Många besöker ån för att fiska öring under årets första månader och under hösten. Under vår och sommar erbjuds ett fantastiskt fiske efter såväl gös och abborre som vimma, id och mört.

Under 2020 gjordes den första utsättningen av lax  för ett attraktivt fiske i en urban miljö. Årliga utsättningarna kommer fortlöpa parallellt med utsättning av öring som pågått sedan länge. Vid fiske i ån finns mat och möjligheter till boende alltid inom gångavstånd.

Vi arbetar för ett hållbart fiske i våra vatten genom fisketillsyn, informationsskyltar och fiskevårdsåtgärder.

Nytt från och med 2021 är att endast flugfiske är tillåtet i zon 3, rapporteringskrav på lax och havsöring samt ökat minimimått på lax och öring till 60 cm.

OBS! Rapportering av fångade laxar och öringar görs HÄR (externt formulär).

Rapporterade fångster går att se HÄR.

Vi kan gladeligen meddela att fiskesäsongen i Nyköpingsån förlängs! Vi hoppas att den lägre temperaturen och bättre vattenföringen bidrar till ett bättre höstfiske, då höga temperaturer och avsänkningar m.m. har försvårat fisket under sensommaren.

REGLER DISPENSFISKE

Fiskeperioden i ån förlängs från 14 september till senast 14 oktober 2022. Sportfiskarnas Nyköpingskontor har beviljats dispens av länsstyrelsen Södermanland för att förlänga fiskeperioden.

Utöver rådande regelverk för de olika zonerna gäller:

Fisket i zon 2, 3 och 4 förlängs till och med senast 14 oktober 2022. Fisket kan avbrytas innan dess om det finns skäl eller att fisket missköts (till exempel om inte samtliga fångster rapporteras in korrekt).

Årskort är detta år giltigt även under dispensperioden.

Catch & release gäller för lax och öring i alla zoner.

Krav på fångstrapportering för öring och lax. Detta står som ett krav i beslut från länsstyrelsen. Det är upp till den som fiskar att vara uppdaterad kring eventuella regelförändringar.

Om inte uppsatta regler efterföljs kan fisket komma att stängas omedelbart.

Under framförallt vår och höst har man chans på riktigt stor abborre i Nyköpingsån

Sommartid kan abborrfisket vara riktigt roligt

Under våren stiger stora mängder id i ån. En riktigt rolig sportfisk

En vacker silvertorped från Nyköpingsån

Det tidiga vinterfisket efter öring kan ge riktigt bra utdelning

Zonindelning för kortfiskeområdet

Det finns även chans på fina gäddor i ån

Regler

Generellt

Zonindelning
Fisket i Nyköpingsån är indelat i fyra olika zoner. Respektive zon är färgkodad och skyltning finns längs ån. Det är upp till den som fiskar att följa zonindelningarna och de zonspecifika regler som finns uppsatta. Förbudsområden omfattar utlopp från kraftverken samt kanotslalombanan vid Perioden.

 • Zon 1 (grön) sträcker sig från Släbro ner till Fors kraftstation. Fiskeförbud gäller vid kanotslalombanan vid Perioden samt 30 m nedströms Hargs kraftstation.

 • Zon 2 (gul) sträcker sig från Fors kraftstation till Storhuskvarns kraftstation.

 • Zon 3 (blå) sträcker sig från Storhuskvarn till Korsbron.

 • Zon 4 (orange) sträcker sig från Korsbron till hamnbron.

 • Barn och ungdomar under 15 år fiskar gratis i zon 1, 2 och 4 efter rådande regelverk för respektive zon.

  Generella regler
 • Fiskekortet måste alltid medföras vid fiske och ska på begäran uppvisas för fisketillsynsperson eller polis. Du måste kunna styrka din identitet vid kontroll.

 • Regler och uppmaning från fisketillsyningsperson måste följas. Fiskare som bryter mot bestämmelserna kan bli fråntagen rätten till fiske och vid grov förseelse anmäld för åtal.

 • Rapporteringskrav gäller för lax och havsöring ska göras digitalt på länken nedan.

 • Fiskaren har skyldighet att vara uppdaterad kring eventuella regeländringar och uppdatering kring fisket. Detta görs via Sportfiskarnas hemsida och fiskekort.se.

 • Fiske med toppknutet metspö är tillåtet utan fiskekort för barn/ungdom upp till 19 år i zon 1, 2 och 4 efter rådande regelverk för respektive zon.

 • Fiskeförbud gäller 23:00-04:00 med undantag för premiären 1 januari då fiske är tillåtet från 00:00-23:00.

 • Nytt från 2021 är att endast flugfiske är tillåtet i zon 3, rapporteringskrav på lax och havsöring samt ökat minimimått på lax och havsöring till 60 cm. Rapportering sker i formulär som hittas via länken nedan.

 • Rapporterade fångster går att se i länken nedan. 
 • Fångstrapport lax och öring Rapporterade fångster

  Fiskesäsong

 • Fiske efter lax och öring är förbjudet i zon 1 mellan 15 september till 31 december.

 • För zon 2, 3 och 4 gäller totalt fiskeförbud 15 september till 31 december.

 • Fiskeförbud gäller 23:00-04:00 med undantag för premiären 1 januari då fiske är tillåtet från 00:00-23:00.
 • Metoder

  Allmänna regler:

 • Fiske från broar är inte tillåtet.

 • Fiske med levande betesfisk är förbjudet.

 • Fiske från båt är förbjudet i zon 2, 3 och 4. Fiske från mindre båt, flytring eller kanot är tillåtet i zon 1.

 • Det är förbjudet att använda huggkrok.

 • Ryckfiske är förbjudet.

 • Nätläggning och andra mängdfångande redskap, fasta som rörliga är förbjudna.


 • Zon 1, 2 och 4
  Utöver allmänna regler gäller följande regler:
 • Fiske med två spön tillåtet vid flöt- och bottenmete (kräver närvaro av fiskaren), annars gäller fiske med ett spö från hand.


 • Zon 3
  Utöver allmänna regler gäller följande regler:
 • Endast flugfiske är tillåtet.

 • Endast fiske efter lax och öring tillåtet och endast fiske med ett spö från hand.

 • För zonen tillämpas rörligt fiske för att ge alla fisketid på tillgängliga platser. Uppströmskast är inte tillåtet.

 • Vadning är endast tillåtet två meter ut från strandkanten vid rådande vattenstånd.

 • Totalt fiskeförbud råder inom zonen 15 september till 31 december.
 • Fångstbegränsningar

  Måttbegränsning

 • Minimimått havsöring och lax: 60 cm

 • Uttagsfönster gös och gädda: 50–75 cm

 • Maximimått abborre: 38 cm

 • Fisk under eller över mini- respektive maximimått ska omedelbart återutsättas.

  Fångstbegränsning
 • Havsöring/lax: 1 per dygn

 • Gös/gädda: 2 per dygn

 • Abborre under 38cm: 10 per dygn

 • Felkrokad fisk skall omedelbart återutsättas, oavsett storlek och art.

  Övriga regler

  Trivselregler

 • Respektera andra fiskare och personer som rör sig i anslutning till ån.

 • Sopor, linor och annat skräp får inte lämnas kvar. Det du kan ta med dig till ån kan du även ta med dig hem. Dessutom finns det gott om papperskorgar tillgängliga längs ån.

 • Delar av zon 1 omfattas av Hållet-Marieberg-Stenbro naturreservat. Respektera och följ särskilda bestämmelser för området. Mer info finns att hitta via länken nedan.
 • Länk till länsstyrelsens hemsida

  Våra fiskevatten

  Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

  Hitta hit Köp fiskekort

  Kontakt

  SPORTFISKARNA REGIONKONTOR NYKÖPING

  [email protected]

  Nyköpingsån

  Nyköpingsån ringlar fram genom den gamla stadskärnan och erbjuder ett unikt strömvattenfiske. Fisket sträcker sig från mynningen i havet och drygt 6 km uppströms.

  Övrig information

  Fysiska fiskekort går att köpa hos Nyköpings turistbyrå, Team Sportia i Nyköping och Filmkedjan.