0 Objekt

Nybroån

Nybroån förvaltas av Ystadortens Fiskevårds- och Sportfiskeförening. Köp ditt fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna. Du betalar med bankkort eller Swish och fiskekortet levereras som SMS eller via e-post inom några sekunder.

Om Nybroån

Vårfisket
börjar i februari och pågår sedan onsdag-söndag april ut. Havsöringsfisket är som bäst denna period. I Maj är specimenfiske tillåtet. Antalet kortfiskare per dag är begränsat till 15 st på vardagar samt 12 st lördagar och söndagar.

Sommarfisket
(Ej Öring) pågår 1:a juni tom 14:e augusti och kostar 30:-sek per dag. Under denna tid fångas främst gädda och abborre. Under sommarfisket kan Familjekort köpas.

OBS Sommarfiske-korten och specimentfisket-korten gäller endast från sträckan havet upp till pumpstationen.

Öringfiske.
Under tiden 1:a maj till 31:e juli går det att köpa ett öring-fiskekort för 200:- sek som gäller från havet upp till dubbelbroarna.

Höstfiske
Höstfisket pågår från 1:a augusti tom 14:e september och kostar 350:- sek per dag. Vid hög vattennivå fångas en del havsöring under denna period.

Årskort

Årskortet återkommer 2023 – Kortet gäller från 15:e Januari till 14:e September. Fisket bedrivs onsdagar till söndagar. Håll utkik i sociala medier när det släpps.

Vid överträdelse av våra regler tas det ut en avgift på 4000:-sek

Regler

Generellt

OBS Sommarfiske-korten och specimentfisket-korten gäller endast från sträckan havet upp till pumpstationen. Det får ej bedrivas fiske efter öring på sommarkort & specimentfisket-kort.

Fiske får ske från följande sidor av ån: från mynningen i havet till landsvägsbron vid Nybrostrand sker fiske från västra sidan (höger strand, sett i strömmens riktning). Från landsvägsbron vid Nybrostrand till dubbelbroarna.

Fiskesäsong

Under perioden 1 juni t o m 31:a juli gäller s k sommarfiske, då även mete är tillåtet till pumpsttionencka (Gul skylt finnes).

Metoder

Rotationsfiske ska normalt tillämpas med minst 10 meters avstånd mellan fiskande, om ej annat överenskommits.

Vadning vid fiske är inte tillåtet i åfåran nedströms dubbelbroarna.

Huggkrok får ej användas.

Fångstbegränsningar

Högst två öringar får behållas per fiskare och dag och minimimått för öring är 50 cm.

Öringfiske under sommaren max 1 öring och minimimått 50 cm och max 60 cm, den 1:a maj till den 31: juli.

Undvik om möjligt att ta upp fisk ur vattnet vid återutsättning och fukta händerna före kontakt med fisken! Fisk i dålig kondition bör återutsättas.

Övriga regler

Fångstjournal ska föras. Rapportera fångst.

Det rekommenderas att fiska hullinglöst om man har för avsikt att sätta tillbaka fisken.
Det rekommenderas även att man har håv om man har för avsikt att återsätta sin fångst.
Ta ej upp fisk på land eller ovanför vattnet vid återsättning, kroka av i vattnet.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Håkan Clausson

070 67 02 956 [email protected]

Övrig kontaktinformation

http://www.nybroan.se/

Nybroån

Nybroån förvaltas av Ystadortens Fiskevårds- och Sportfiskeförening.

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
mars 25, 2022 Havsöring 65 Ja Ja Nej nybroan
mars 13, 2022 Havsöring 55 Ja Ja Nej nybroan
mars 2, 2022 Havsöring 65 Ja Ja Nej nybroan
februari 10, 2022 Öring/Trout 62 Ja Ja Nej nybroan
februari 10, 2022 Öring/Trout 65 Ja Ja Nej nybroan
februari 10, 2022 Öring/Trout 70 Ja Ja Nej nybroan