0 Objekt

Norensjöarnas FVO

Fiskevårdsområdet gäller för Östra och Västra Noren samt Lövstaströmmen. Köp ditt fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna. Du betalar med bankkort eller Swish och fiskekortet levereras som SMS eller via e-post inom några sekunder.

Om Norensjöarnas FVO

Vid Lövstaströmmen gränsar området mot Duved, detta är skyltat vid strandkanten.
Strax bortom Lövsta gård finns en väg ner mot Lövstaströmmen där det även går att parkera, därifrån går man på en stig cirka 300 m ner till älven. Nere vid älven finns ett vindskydd med grillplats, det är klokt att ta med sig egen ved.

Närmare Nordhallens by finns väg ner mot sjön där medhavd båt kan läggas i. Denna väg ligger vid en skarp högerkurva med krön, där även vattnet syns.
Kortet gäller enbart för sportfiske med ett av spinn-, haspel, flug- och långspö, samt med långdrag och drag efter båt. Vid fiske med flugkast, får fler än tre flugor inte användas.

Vintertid vid pimpelfiske är enbart ett spö fört vid hand tillåtet. Fiskekortet är personligt och får inte överlåtas. Barn och ungdomar under 16 år i föräldrars sällskap fiskar på dennes kort. Fiskekortet skall medföras vid fiske och på begäran uppvisas för kontroll.

Regler

Generellt

Fiskekortet är personligt och får inte överlåtas. Barn och ungdomar under 16 år i föräldrars sällskap fiskar på dennes kort. Fiskekortet skall medföras vid fiske och på begäran uppvisas för kontroll.

Kort gäller från den dag och tid som är utfärdat på fiskekortet.

Metoder

Kortet gäller enbart för sportfiske med ett av spinn-, haspel, flug- och långspö, samt med långdrag och drag efter båt. Vid fiske med flugkast, får fler än tre flugor inte användas. Vintertid vid pimpelfiske är enbart ett spö fört vid hand tillåtet.

Fångstbegränsningar

Minimimått Öring/Röding 30 cm. Max 10 fiskar per dygn.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Maths Gunneriusson

070-33 30 350 [email protected]

Västra Noren

-

Östra Noren

-

Lövstaströmmen

-

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
juni 14, 2022 Öring/Trout 780 Nej Ja Nej norensjoarna
augusti 3, 2021 Öring/Trout, Öring/Trout 40, 45 700, 800 Ja, Ja Ja, Ja Nej norensjoarna