Abborrtjärn Aspliden

I vår Put & Takesjö, Abborrtjärn planterar vi ut öring, röding och regnbåge. De flesta kommer till Abborrtjärn för ädelfisket men det finns även abborre i sjön. Beståndet håller fin storlek och varje år tas exemplar på över kilot.

Om Abborrtjärn Aspliden

Det finns bilväg ända fram till sjön och vi har även bryggor som underlättar fisket. Det går bra för rörelsehindrade att ta sig till bryggan och fiska från den.

Regler

Metoder

Max 1 spö per fiskare.

Fångstbegränsningar

Max 3 ädelfiskar per fiskekort.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Peter Selberg

070-3181314

Abborrtjärn

Fin klarvattensjö där vi sätter ut ädelfisk 2 ggr per år.