0 Objekt

Nordanås Fjällnäs SFF

Området är beläget vid Laisälven ca 23 km norr om Sorsele tätort. Det omfattar del av Laisälven, sjön Arresjaure samt en del mindre vattendrag. Området kring Laisälven är mycket sevärt med stora forsar och fall. Bilväg och markerade stigar finns till de flesta vattnen.

Om Nordanås Fjällnäs SFF

ordanås-Fjällnäs SFF nås bäst om man tar väg E45 från Sorsele mot Arvidsjaur. Efter ca 13 km, vid byn Heden, svänger du vänster mot Arjeplog och efter 10 km når du Nordanås som ligger mitt i området.

Fisket
Området erbjuder bra strömfiske efter harr och öring samt sik i Laisälven och en mycket sevärd natur. Abborre och gädda finns i sjöarna och tjärnarna inom området. Fisket är bäst fr.o.m. början av juli till september månad.

Fiskevård
Då fiskevattnen kan vara känsliga för högt fisketryck är det en självklarhet att man inte “kaggfiskar”. Harren är också en känslig fisk vad gäller förvaring och bör därför tillagas så snart som möjligt. Fiska ej på uppväxande småfisk. Det är ej tillåtet att ta upp fisk under minimimåtten.

Regler

Generellt

Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas.

Om en person i Familjen löst Årskort för 700kr får övriga familjemedlemmar lösa Årskort för 200kr/person.

För alla fiskekort får barn under 16 år fiska gratis med Vuxen som måste ha löst giltigt fiskekort.

Fiskesäsong

Laisälven
Allt fiske enligt gällande sötvattensregler. Allt information nedan gäller Laisälven

Öring

Fiskeförbud 1/9 -14/10

Harr
Fiskeförbud 15/4 - 31/5

Lax
Fiskeperiod: 19/6 - 31/8 övriga tider fiskeförbud.

Totalt max 2 fiskar, varav högst en öring och en lax.

Metoder

Allmänt
Fiske med handredskap och endast ett spö per person och fiskekort får användas.

I sjöarna får fiske från båt bedrivas.

Förbud mot fiske med levande agn såsom mask, maggot, räka och dylikt.

Fiske från båt förbjudet.

Fångstbegränsningar

Laisälven
Allt fiske enligt gällande sötvattensregler. Allt information nedan gäller Laisälven

Öring
Minimimått 35 cm
Max en öring per fiskare och dag. All övrig öring skall ovillkorligen återutsättas med största varsamhet till vattnet.


Harr
Minimimått 35 cm

Lax
Minimimått 50 cm
Max en lax per fiskare och dag.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Emma Lundgren

070-3320499

Övrig kontaktinformation

Hans Karlsson, 070-2364909

Laisälven

-

Arresjaure

-

Övrig information

Övriga Fiskekortsförsäljare:

Fiskekortsförsäljning
Sorsele
Fiskecenter / Touristinformation
Lidéns Järnhandel

Nordanås-Fjällnäs
Thomas och Heike Duda, Fjällnäs, 070-5230657

Slagnäs
Slagnäs Camping