0 Objekt

Nilivara SFK

Fiske i delar av Vetasjokki och sjön Narkausjärvi. Köp ditt fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna. Du betalar med bankkort eller Swish och fiskekortet levereras som SMS eller via e-post inom några sekunder

Regler

Generellt

Vettasjoki (Mukkakoski)
Totalt fiskeförbud
* Anledning: Reproduktionsområde för havsöring
Se karta

Vettasjoki med biflöden utom Mukkakoski och Hartijoki

* Fiske tillåtet endast med handredskap ( flug-
och spinnfiske).
* Fiskeförbud : 1 sept – 10 juni

* Minimimått : Harr 35 cm
Öring får inte behållas vars längd
understiger 35 cm eller överstiger
45 cm
Lax 50 cm

* Max 3 fiskar / fiskare och dygn. Lax 1 fisk/dygn
* Fiskeförbud 200 m upp- och nedströms
Hartijokis utlopp i Vettasjoki


Hartijoki: Totalt fiskeförbud

Narkausjärvi :
• Fiske tillåtet endast med handredskap flug, spinn och pimpelfiske, samt mjärde.
* Minimimått : Harr 35 cm
* Öring får inte behållas vars längd under-
stiger 35 cm eller överstiger 45 cm
* Vid fiske från båt får ej motor användas
* Levande betesförbud från islossning till
isläggning.

Narkausjoki : Totalt fiskeförbud

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Vettasjoki

Vettasjoki är ett av Ängesåns två största källflöden.


Narkausjärvi

Narkausjärvi är en 50 ha stor sjö, inklämd mellan lågfjällen Poro- och Narkaustunturi mitt i urskogsområdet Tunturit, med ett naturligt bestånd av Abborre, Gädda, Harr och Öring. Framför allt pimpelfisket under april och början av maj är mycket uppskattat. Fisket sommartid sker främst från flytetyg och båt finns att hyra via Jan Nilsson-Ranta. Att sitta ute på sjön en vindstilla sommarkväll och endast höra fågelsång, se harren plocka nattsländor i ytan samtidigt som abborren nappar friskt på jiggen kan vara en riktig höjdarupplevelse!