0 Objekt

Närsån

Området kring Närsån erbjuder vacker natur och ett rikt fågelliv. Även under vattenytan kan artrikedomen vara häpnadsväckande. Utöver vanliga fiskarter som abborre, gädda och mört förekommer även sarv, sutare, id och ibland även silverruda i ån. Denna variation av arter inbjuder till ett spännande fiske!

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Om Närsån

Nedre delen av Närsån, en sträcka av 2.4 km, är upplåten för fiske mot att man löser fiskekort. Sträckan som gäller börjar ovanför Gangvidefarm och ner till åmynningen. Det syns tydligt då skyltar finns utsatta. Giltigt fiskekort ska finnas till hands under hela fisketuren för att vid tillsyn kunna uppvisas.

Fiskekortet är personligt och allt fiske utan giltigt fiskekort räknas som olovligt fiske.

Regler

Generellt

- Endast spöfiske tillåtet. Fiske med nät, mjärdar, ryssjor eller andra mängdfångande redskap är förbjudet.
- Alla gäddor och alla öringar skall återutsättas, året runt.
- 1/3-31/5 ska alla abborrar släppas tillbaka. Övrig tid gäller ett maxuttag på 3 abborrar under 40cm per fiskare och dygn.
- Vid vägning av en fångad fisk, använd en våt påse, till exempel en vågsäck eller plastpåse.
- Bilkörning får ske endast på upplåtna vägar. Respektera förbudsskyltar.
- Visa hänsyn till markägare och jordbrukare. Privata tomter får ej beträdas.
- Visa respekt för djur och natur och lämna fiskeplatsen i städat skick. Förbrukade fiskeredskap och annat skräp som hamnar på marken ska plockas upp. Håll rent och snyggt så bidrar du till att alla får en
trevlig upplevelse!

Download fishing rules in other languages >>

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
augusti 2, 2022 Abborre, Abborre, Abborre, Abborre 15, 15, 15, 15 Ja, Ja, Ja, Ja Nej narsan

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren