0 Objekt

Näktens Fvo Bergs kommun

Näkten är en spännande fjällvattensjö på låglandet som har otroligt gott om siklöja, samt bland annat god tillgång på öring, röding och grov gädda. Näkten finns en grund övre del med fina ståndplatser för öring. Röding finns endast i den södra djupa delen av sjön.

Om Näktens Fvo Bergs kommun

Gäddorna i sjön är tunga, breda och korta. Övernattningsstuga finns på Ytterö. Vindskydd på Älgön, Finnön, Monäset samt norr Rödbergs skattefiske.

Näktens fiskevårdsområde förvaltar fisket. I sjön har vi planterat ut öring sedan 1988, med ett antal som varierat mellan 9 000 st till 33 000 st år 2011.  Det blev 40 000 öringyngel i bäckarna och 3 200 två-åringar i själva sjön under 2014.

Vintertid pimpel efter den storvuxna Näktenrödingen samt harr- och sikpimpel i mars och april. Sommartid: Utter- och trollingfiske efter öring och röding i norra delen av sjön, röding i södra delen.

Regler

Generellt

Samtliga kort berättigar till all typ av i Sverige godkända fiskemetoder som ex. handredskapsfiske, nätfiske, trollingfiske m.m. Årskort fiskerättsägare utanför eget skifteslag 250 kr. Som tidigare fiskar fiskerättsägare fritt inom eget skifteslag. Samtliga fiskekort berättigar till att fiska med nät utan begränsning av antal. Tävlingar ej pimpel fast avgifted 500 kr oberoende av antal deltagare. Pimpeltävlingar för s.k. ideella byföreningar ingen avgift. Företagstävlingar 5 kr/deltagare. Skolklasser ett veckokort. Fritt fiske med handredskap från land gäller för alla. Allt fiske även från båt är fritt för ungdommar fram till dess att man fyller 16 år.

Fångstbegränsningar

Minimått: Öring 30 cm, Röding 30 cm

I samtliga tillrinnande åar och bäckar är fiske förbjudet under hela året. Fiskeförbud i Bilstaån ner till gamla kraftverket i Lillå under hela året.

Allt nätfiske är förbjudet utanför samtliga bäckutlopp inom en radie av 200 m under perioden 1 september – 31 oktober

Övriga Undantag:
- Öravattnet; nät och utterfiske förbehållet endast fiskerättsägare.
- Nord- och Östernordtjärn; Endast sportfiske med handredskap.
- Sjöändtjärn och Namnlösttjärn: Endast sportfiske med handredskap.

-Flobergssjön, Stor & Lillocksjön och Tallmyrtjärn: Fiskeförbud.
För mer information om Näktens Fiskevårdsområde ring Gösta Jonsson 063 - 77 30 74.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Anders Karlsson

070 315 26 62 [email protected]

Näkten

Näckten (eller Näkten som sjön ibland stavas) är en spännande fjällvattensjö på låglandet som har otroligt gott om siklöja, samt bland annat god tillgång på öring, röding och grov gädda.