0 Objekt

Moskosel FvF

Köp ditt fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna. Du betalar med bankkort eller Swish och fiskekortet levereras som SMS eller via e-post inom några sekunder.

Regler

Generellt

Fiske gäller för ETT spö/person

Egna barn under 16 år får fiska i målsmans sällskap på? målsmans fiskekort. ·

Fiskekortet SKALL medföras vid fiske.

Fiskesäsong

Förbudstider: Harr under lektiden : 4/5 till 10/6 och Öring under lektiden :15/9 till 14/10.

Respektera detta för fiskets bästa.

Fångstbegränsningar

Minimimått: Harr 30 cm, Öring 35 cm, Röding 30 cm.

Längden mäts från nosens spets till stjärtfenans yttersta spets.

Fisk som inte håller minimimåttet skall omedelbart återutsättas.

Övriga regler

Vad som övrigt sägs i gällande fiskelagstiftning gäller utövar de här reglerna. · Det är varje fiskares skyldighet att känna till de regler som gäller.

Ingen båtmotor får användas till uthyrd båt i Dårasjaure.
Uthyrning av båt i Dårasjaure sker under tiden 10 juni till 25 augusti. Båttuthyrning och fiskekort förmedlas av Moskosels Camping.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Dårasjaure

Inplanterad harr, öring & röding. Naturligt finns även abborre och gädda.

Abmojaure

Inplanterad regnbåge och öring. Naturligt finns även abborre och gädda.

Malmesjaure

Harr, öring, abborre, gädda sik & mört

Moskoselet

Harr, öring, abborre, gädda sik & mört.

Lobblet

Harr, öring, abborre, gädda sik & mört.

Lullejaure

Harr, öring, abborre, gädda sik & mört.

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Inga poster funna