0 Objekt

Mo Lögde

Välkommen till Mo-Lögde FVO. Området är det nedersta av tre fiskevårdsområden i Lögdeälven.

Om Mo Lögde

Mo-Lögde FVO arbetar aktivt med förvaltningen av fisket med visionen:
“Fritidsfisket efter lax och havsöring i Lögdeälven skall rankas som ett av Sveriges mest attraktiva till 2020? som utgångspunkt.

Området sträcker sig från sötvattensgränsen vid mynningen upp till Kodalsforsen ca 6.5 km fågelvägen från mynningen. I området finner du fina möjligheter till fiske efter lax, havsöring och har men har kan du också fånga andra arter såsom gädda, abborre och sik.

Regler

Generellt

Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas.

Lämna fiskerapport oavsett om fisk fångats eller ej, samt ange om fisk återutsatts.

Fiskesäsong

Lax: Fiskeförbud 1 sep. t.o.m. 31 dec.

Öring: Fiskeförbud 1 sep. t.o.m. 14 okt.

Harr: Fiskeförbud 15 april. t.o.m. 31 maj.

Metoder

Endast fiske med handredskap; ett spö per person.

Spinn/haspelfiske med sänke är förbjudet (t.ex. spinnfluga).

Alla beten/sänken innehållande bly är förbjudna.

Förbud mot ryckfiske.

Fångstbegränsningar

Lax: Minimimått 50 cm. Max 1 lax per fiskare/dygn men bara 1 lax/dygnskort

Öring: Minimimått 50 cm. Max 1 öring per fiskare/dygn men bara 1 öring/dygnskort.

Harr: Minimimått 35 cm

All fisk som inte krokats i munnen (inifrån och ut) skall återutsättas, död eller levande.

Övriga regler

Rotationsfiske gäller enligt: ett kast, ett steg.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Lögdeälven

Området sträcker sig från sötvattensgränsen vid mynningen upp till Kodalsforsen ca 6.5 km fågelvägen från mynningen (se skyltning av gräns i fält). Den egentliga älvssträckan är dock betydligt längre då Lögdeälven meandrar våldsamt i den nedersta delen