0 Objekt

Malmbergets och Koskullskulles jakt och fiskevårdsförening i Gällivare området

Föreningen arrenderar ca. 100 sjöar och över 200 km rinnande vatten. Köp ditt fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna. Du betalar med bankkort eller Swish och fiskekortet levereras som SMS eller via e-post inom några sekunder.

Om Malmbergets och Koskullskulles jakt och fiskevårdsförening i Gällivare området

Föreningen har bildats genom en sammanslagning av Malmbergets och Koskullskulles jakt- och fiskevårdsföreningar. Föreningen bildades år 1935. Föreningens uppgift är att organisera personer med intresse för jakt- och fiske samt för vilt-, natur och miljövård. Föreningen är politiskt neutral. Den skall verka för att lämpliga mark och vattenområden står till medlemmarnas förfogande.

Regler

Fiskesäsong

Lektidsförbud: Med syfte att skydda lekande fisk fredas fisken enligt följande::
Harren fredas från 15 april - 10 juni.
Öringen fredas i rinnande vatten 1 sep - 14 okt.
Kulasjärvi fredas från 1 sept-31 okt.

Metoder

Vid trollingfiske gäller speciella regler och fångstbegränsningar. Fiske med djuprigg och sidoparavaner är tillåtet i Storsjön, Fiske får ske med maximalt 3 spön per fiskare och 1 bete per spö. Maximalt 6 spön per båt är tillåtet. Fångstbegränsningen är satt till 3 fiskar (Kanadaöring, röding, harr) per fiskare och dag.

Fångstbegränsningar

Min. mått: Öring mellan 30 cm och 45 cm får behållas vid fiske (rinnande vatten), öring (sjö), röding och harr min 35 cm, lax min 50 cm.

Fångstbegränsning: Max 5 fiskar per fiskare och dag. (Ex.2 harrar + 1 öring + 2 rödingar = 5)

I rinnande vatten endast en öring per dag får behållas per fiskande. Not. Rinnande vatten är Linaälv med biflöden på mkjf arrenderade vatten

 

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Övrig kontaktinformation

Hemsida: http://www.mkjf.se

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Inga poster funna

Upplever du driftstörningar? Testa igen om en stund