0 Objekt

Mjällåns Fvo

Vi hälsar alla fiskare som är rädda om naturen välkomna att fiska i våra vatten. Köp ditt fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna. Du betalar med bankkort eller Swish och fiskekortet levereras som SMS eller via e-post inom några sekunder.

Om Mjällåns Fvo

Mjällåns Fiskevårdsområde innefattar Mjällån, Viksjöån, deras biflöden, samt flera sjöar och tjärnar.
Huvudattraktionen är Mjällån med dess havsöring, men även bäcköring och harr finns här.
I Lalamptjärn, Pörjalamptjärn och Kämelänstjärn bedrivs put & take på regnbåge. I Lalamptjärn sätts även röding för vinterfisket. För sommaren 2021 gäller fiskeförbud  i Pörjalamptjärn och Kämelenstjärn, på grund av bygget av Björnlandhöjdens vindkraftpark.

Besök gärna vår hemsida: Mjallansfiskevardsomrade.com

Regler

Generellt

Korten är personliga men gäller även för barn under 16 år som fiskar i sällskap med kortinnehavaren. Köpare av fiskekort är skyldig att känna till de regler som gäller för fisket.

Separat fiskekort gäller för fiske i Lalamptjärn och Pörjalamptjärn. Fiskekortet för Pörjalamptjärn gäller även för fiske i Kämelänstjärn. Dock får maximalt 3 regnbågar/rödingar tas per fiskekort. Obs att fiskeförbud gäller i Pörjalamptjärn och Kämelenstjärn under sommaren 2021, på grund av bygget av Björnlandhöjdens vindkraftpark.

Fiskesäsong

Fiske efter lax och öring är förbjudet fr.o.m. 15 september t.o.m. 14 oktober.

Fiske efter harr är förbjudet under dess lektid hela maj månad.

Metoder

Fiske med ett handhållet flug-, haspel-, spinn-, met-, eller pimpelspö är tillåtet.

Kämelänstjärn är reserverad för flugfiske med flugspö.

Nätfiske och utterfiske är förbjudet.

Fiske från båt är förbjudet i Lalamptjärn och Pörjalamptjärn. Fiske från flytring är tillåtet i dessa tjärnar på onsdagar.

Vid fiske i Lalamptjärn och Pörjalamptjärn är användning av syntetiska doftbeten typ Powerbait och rom förbjuden.

Fångstbegränsningar

Minimimått: Lax 50 cm,

Öring i Mjällån och Viksjöån 35 cm.

Öring i övriga vatten 25 cm.


I Lalamptjärn och Pörjalamptjärn, max 3 utsatta fiskar.

Övriga regler

Kontrollavgift tillämpas
Mjällåns Fiskevårdsförening tillämpar möjligheten att ta ut en kontrollavgift av den som inte följer de fiskeregler som föreningen har beslutat. Vid uttag av kontrollavgift tillämpas en enhetlig avgift på 500 kronor, som gäller alla överträdelser av reglerna. Ta därför del av gällande fiskeregler innan du fiskar!

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Lars-Ola Norén

070 535 65 22 [email protected]

Övrig kontaktinformation

https://www.mjallansfiskevardsomrade.com/

Mjällån

Mjällån rinner genom dalgången och erbjuder fiske efter havsöring, bäcköring och harr. Tiden för fiske efter havsöring sträcker sig från början/mitten av juni och hela sommaren i mån av vattentillgången i ån. Några tips på bra fiskeplatser längs Mjällåns dalgång:
- Sträckan nedströms Mobron med gropar och åkurvor.


- Ågrena vid Viksjöåns sammanflöde med Mjällån.


- Uppströms och nedströms Slussen.


- Nedströms Hammaråns utlopp i Mjällån

Lalamptjärn

Till och från tjärnen gäller att vägen via Käckelbäckmon kan användas. Parkering vid tjärnen sker på den särskilda ytan vid korsningen söder om tjärnen.

Pörjalamptjärn och Kämelänstjärn

Under sommaren 2021 gäller fiskeförbud i Pörjalamptjärn och Kämelenstjärn, på grund av bygget av Björnlandhöjdens vindkraftpark.


<p class="font_8"

Stora Vitajärva och Hornsjön


Dessa sjöar har bestånd av gädda, abborre och mört. Fin abborre kan fås. Sjöarna har mycket god vattenkvalitet.

Viksjön

I Viksjön får du fiska med spö utan att du behöver lösa fiskekort! Här finns gädda, abborre, mört och lake.

Bastusjön

Här finns gädda, abborre och mört. Ett populärt utflyktsmål vintertid för pimpling då man kan få fin abborre. Här går det också att stanna och bada vid stranden som ligger alldeles i närheten av grusvägen.

Tattartjärn
Här finns ett naturligt bestånd av öring, dock ej speciellt storvuxen, och även abborre.
Långtjärn

Ett vatten med naturligt bestånd av öring, men även abborre.

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
augusti 7, 2021 Harr/Grayling, Harr/Grayling, Harr/Grayling 37, 25, 25 Nej, Ja, Ja Nej mjallan
augusti 4, 2021 Regnbåge 70 6500 Nej Nej mjallan
maj 26, 2021 Öring/Trout 50 800 Ja Ja Nej mjallan
maj 20, 2021 Öring/Trout 45 700 Ja Ja Nej mjallan

Övrig information

Utsättning av regnbåge sker i Lalamptjärn för fiske sommaren 2021.