0 Objekt

Mjälasjöarnas Fvo

Mjälasjöarnas fiskevårdsområde omfattar Kragareds Djupasjö, Glassjö, Nordsjön, Mjälasjön och Hagasjön. Den som vill prova fiskelyckan i sjöarna har chans att få Gädda, Abborre, Gös, Mört, Brax, och Sutare.

Om Mjälasjöarnas Fvo

Mjälasjöarna ligger i ett område där stora vattenmassor rörde sig vid istidens slutskede. Under en tid lär en stor isälv ha spolat sand från Färgenissjön. Vid trakten av Mjälasjöarna flöt vattnet långsammare, mjäla och sand sjönk då till botten i en issjö som var betydligt större än det nuvarande sjöarna i trakten. Detta är förklaringen till att det finns mycket sand, mo och mjäla i trakten av Mjälahult.

Den största delen av sjöarealen är på sammanlagt omkring 130 hektar och ligger i Torups socken.

Regler

Generellt

Max 2 spön per fiskekort.

Barn under 12 år fiskar gratis.

Fiskesäsong

Fiske i Mjälasjöns södra del är förbjudet mellan 1 januari till 1 juli då fiskevård bedrivs

Metoder

Endast handredskap. Max 2 spön per fiskekort.

Fångstbegränsningar

Gösen är fredad och måste hanteras på ett varsamt sätt och släppas tillbaka.

Gädda över 6kg eller 80cm är fredade måste hanteras med ett varsamt sätt och släppas tillbaka.

Övriga regler

Fiske från badplats är inte tillåtet.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Mjälasjön

Mjälasjön har ett maximalt vattendjup på omkring 15m. Finns båtplats

Kragareds Djupasjö

Som namnet antyder är Kragareds Djupasjö en djup sjö med omkring 10.5m på det djupaste stället. Finns båtplats

Glassjö

Finns båtplats

Nordsjön

Finns båtplats

Hagasjön

Finns båtplats

Övrig information

Kom ihåg flytväst
Och vid isfiske skall isdubbar och annan säkerhets utrustning användas

Båt och motor uthyrning ring Anna Rask +46(0)73-3835495