0 Objekt

Mieådalens SFK

Välkommen till Mieådalens Sportfiskeklubb och fiske i Bredagyl. Här kan du enkelt lösa fiskekort direkt på webben med din dator eller mobiltelefon. Vi säljer 5 fiskekort per dag mån-fred. Var noga med att läsa igenom reglerna innan fisket.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Om Mieådalens SFK

Bredagyl ingår i Södra Mieåns Fiskevårdsområde. Med ett flertal sjöar i området.

Regler

Generellt

Fiskekort är personligt och får ej överlåtas. Barn under 11 år får dock fiska på målsmans fiskekort i målsmans sällskap. Fisken räknas in i målsmans kvot.

Fångad fisk skall alltid rapporteras på därför avsedd plats vid sjön. Ingen catch and release.

Den som bryter mot dessa regler eller i övrigt uppträder störande kan avstängas från vidare fiske inom området som omfattas av dessa regler. Indraget fiskekort ger ej rätt att återfå erlagd avgift.

Fiskesäsong

Vi kör året runt fiske med undantag för några veckor på våren då vi röjer och sätter in fisk.
Sen har vi typ en "premiär helg"

Metoder

Innehavaren av fiskekort är berättigad till fiske med alternativt ett av följande redskap: spinn-, haspel-, eller flugspö. Således får endast ett drag eller bete användas av en och samma fiskare.

Vinterfiske får ske med högst 1 pimpelspö och 10 angeldon per fiskare och fiskekort. Fiskekort erfordras!

Fiske med mask, räka, levande bete eller annat agn är förbjudet.

Flytringsfiske är tillåtet dock ej medhavda gummibåtar.

Fångstbegränsningar

Fiskekort berättigar till en sammanlagd fångst av 3 stycken laxartade fiskar/dag.

Öring fredad.

Övriga regler

Var aktsam om naturen, skräpa inte ner, cigarettfimpar och snus får ej kastas i vattnet, på isen eller läggas på bryggorna. Fisken sväljer fimparna och lider en kvalfull död.

Eld får endast göras upp på därför avsedd plats och vid lämplig väderlek.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Arne Nilsson

0703-39 36 43 [email protected]

Bredagyl

Sjön har utrustats med en handikappbrygga.

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Inga poster funna

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren