Mellanströms Fvo

Välkommen till Mellanströms fiskevårdsområde! Köp ditt fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna. Du betalar med bankkort eller Swish och fiskekortet levereras som SMS eller via e-post inom några sekunder.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Regler

Generellt

Välkommen till Mellanströms fiskevårdsområde – styrelsen!

Årskorten gäller för kalenderår!

Barn upp till och med 15 års ålder fiskar utan kostnad med handredskap på målsmans fiskekort.
Kom ihåg att du som fiskar alltid är skyldig att ta reda på vilka regler som gäller för området där du fiskar! Allt fiske som inte specificeras enligt regelverket nedan är förbjudet!

Välkommen till Mellanströms fiskevårdsområde – styrelsen!

Fiskesäsong

Fiskeförbud råder inom områdets strömmande vatten, gäller under tiden 1:a september – fiskepremiären i början av juni.

Båtsabäcken är fridlyst från allt fiske förutom under tiden fr.o.m. 1/7 t.o.m. 31/7 2020. Medlemmar och köpare av årskort får då flugfiska i bäcken. Catch and release på öring. För harr gäller minimimått. Vid hög vattentemperatur och lågt vattenstånd kan fisket komma att avlysas.

 

Metoder

Du får fiska med 4 st handredskap och trollingutrustning per båt i hela fiskevårdsområdet under sommarsäsong.

Du får fiska med en utter utrustad med tre flugor per båt utanför strömmande vatten.

Fiske med ytgående sidoparavan är dock ej tillåtet.

I Båtsabäcken under period för fiske är det enbart  tillåtet med flugfiske (flugspö eller flugkast).

Fångstbegränsningar

Minimimått: Öring 40 cm. Harr 30 cm.

Övriga regler

Förutom ovan nämnda regler gäller Fiskelagen (1993:787) samt Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen som grundläggande regelverk.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Mellanström

Se övrig info för regler i olika områden.

Båtsabäcken

Fridlyst från allt fiske förutom under tiden fr.o.m. 1/7 t.o.m. 31/7 2020.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren