0 Objekt

Manjärv Fvo

Manjärv är beläget 6 km söder om Vidsel. Köp ditt fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna. Du betalar med bankkort eller Swish och fiskekortet levereras som SMS eller via e-post inom några sekunder.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Om Manjärv Fvo

I fiskekortet ingår sjöarna Manjärv och Grundträsket samt delar av Vistån.

Regler

Generellt

Respektera dessa regler för fiskets bästa.
Vad som övrigt sägs i gällande fiskelagstiftning gäller utöver de här reglerna. Det är varje fiskares skyldighet att känna till de regler som gäller.


  • Egna barn under 16 år får fiska i målsmans sällskap på målsmans fiskekort.

  • Fiskekortet SKALL medföras vid fiske.

  • Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas.

  • Fiske från båt är tillåtet.

Fiskesäsong

Fiske efter harr är förbjudet under perioden 15 april t.o.m 31 maj.

Fiske efter öring är förbjudet under tiden fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 14 oktober.

Fiske efter Lax är tillåtet fr.o.m. den 19/6 t.o.m. den 31/8. Fiske efter Lax är förbjudet övrig tid av året.

 

Fångstbegränsningar

Harr: 
Minimimått för att avliva och behålla fisk är 35 cm;
Fisk som inte håller minimimåttet skall omedelbart återutsättas.

Öring:
En öring per fiskare och dygn med en längd mellan 30 cm och 45 cm får behållas. Öring under 30 cm och över 45 cm skall ovillkorligen återutsättas.

Lax:
Minimimått: 50 cm. 1 Lax /dygn får behållas

Längden mätes från nosens spets till stjärtfenans yttersta spets.

Övriga arter: Inga gällande minimimått.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Manjärv

-

Grundträsket

-

Vistaån

Delar av ån, från 1,8 km uppström Grundträsket till 350 med nedströms utloppet ur Manjärv vid kvarnselets nedre del (skyltat)

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren