0 Objekt

Malmsjön

OBS, Malmsjön Enhörna ej (Vårsta) som ingår i Sportfiskekortet. Malmsjön är en liten vacker källsjö i Södertäljes omedelbara närhet. Den ligger mellan Södertälje och Enhörna bara några km norr om Södertälje. Enhörnabussen (787) stannar på åsen 400m N om Båtbryggan, den stannar också mitt för vägen in till Nya Malmsjöbadet.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Om Malmsjön

Ladda hem större djupkarta >>

Vi sätter in regnbåge , fiskisättning sker regelbundet och extra utsättning inför Malmsjödagen under våren.

I Malmsjön finns regnbåge, abborre och en o annan gädda.

Fiskekortsförsäljningen går  endast till ny inplantering av

regnbåge.

Malmsjön ligger ca 7km väster om Södertälje, se kartan längre ner. Vi försöker nu få igång fisket i Malmsjön igen efter några år med stiltje, därför är priset på dagkorten 100 kr.

Båt går att hyra vid Pizzerian Enhörna.

Kontaktpersoner för Södertälje Amatörfiskeklubbsansvarig för Malmsjön är

Bo Danielsson tele 070 -5584010    Postgiro nr 398308-7

Adressen till Amatörfiskeklubben är:

Box 52

151 21 Södertälje

Regler

Generellt

Allmänna bestämmelser
Allt fiske är förbjudet vid badplatserna den tid då badning pågår.
Fiskespöet skall under fiske vara omdelbart åtkomligt av den fiskande.
Kortet gäller för makar och makarnas barn under 16 år.
Av laxartad fisk får fångas max 2 st per dygn och kort.
Endast 1 redskap per fiskande.

Fiske från båt och flytring är tillåtet.

Återutsättning av krokad fisk är endast tillåten vid flugfiske (med flugspö, fluglina och fluga) då hullinglös eller krok med inklämd hulling används och innan maximala antalet ädelfisk har fångats.

ÖVERTRÄDELSE AV BESTÄMMELSERNA MEDFÖR ATT FISKERÄTTEN ÄR FÖRVERKAD

Metoder

Tillåtna redskap och beten
Spinn
dragrodd
flugfiske
pimpel
mete
löjnät
flytring
power eggs

Förbjudna redskap och beten.
Ryssjor
nät
sax
ståndkrok
mjärde
ryckare
långrev
angeldon
lak-strut
kräftburar
kräftmjärden

Av miljöskäl är beten och sänken av bly samt bränsledrivna motorer förbjudna.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Bo Danielsson

070-5584010

Övrig kontaktinformation

http://www.safk.se/medlemskap.html

Malmsjön

OBS, detta är Malmsjön Enhörna ej(Vårsta) som ingår i Sportfiskekortet. Malmsjön är en liten vacker källsjö i Södertäljes omedelbara närhet. Den ligger mellan Södertälje och Enhörna bara några km norr om Södertälje.

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
juni 14, 2021 Regnbåge 1500 Nej Ja malmsjon

Övrig information

Om oss: Historia

Den 9 juli 1929 bildades klubben av ett 50 tal fiskeintresserade södertäljebor. Den förste ordföranden i den nybildade klubben blev järnvägstjänstemannen G A Fredriksson. Tanken med klubben var bla att arrendera fiskevatten åt klubbens medlemmar och redan det första året tecknades arrendekontrakt för tre olika sjöar. Arrendekontraktet tecknades med Södertälje stad och avsåg stadens fiskerätt i Mälaren, Maren och Saltsjön. (igelstaviken). Kontraktet gällde tiden 1 juli 1929 tom 30 juni 1930 och kostade 5 kronor.

1936 startade klubben en egen fiskodling och redan första året utplanterades ca 200 000 gäddyngel i klubbens vatten. Odlingen pågick i flera år och klubben kunde tom sälja yngel till olikafiskevattensägare.

1946 byggdes en klubbstuga på ön Midsommar i Mälaren. Den 24 augusti invigdes stugan och medlemmarna bjöds på sillfrukost och kaffe med tårta. Den 10 juli 1949 firade klubben sitt 10 års jubileum vid denna stuga i ett strålande väder.

Den 14 april 1950 skrev klubben arrendeavtal med Carin Högberg för fiskevattnet vid Kiholm. Samma dag började klubben arrendera Hovsjö fiskevatten i Måsnaren. Där startade klubben kräft fiske och redan under första fångstperioden på två veckor fångades 3317 kräftor. Vid den tiden hade klubben 1014 stycken medlemmar.

1958 införskaffades en roddbåt till Måsnaren för kräftfisket och för uthyrning till medlemmar.

1960 byggdes en stuga vid Måsnaren av frivilliga krafter och yrkesskolan. I samma veva byggdes även en brygga med plats för ca 30 båtar.

1965 köpte staten egendomarna Vasa och Ekeby och klubben kunde förvärva fiskerätten på dessa vatten i Måsnaren och Malmsjön.

1966 blev ett rekordår för kräftfångsten i Måsnaren. Det fångades ca 18200 kräftor. Under det året införskaffades en lättmetallbåt och tre träekor som placerades vid Måsnaren.

1967 skrev man för nya arrenden av Södertälje stad. Det var för Farsta i Järna kommun, Lina gårds vatten i Mälaren och Malmsjön samt allt vatten i malmsjön till hörande Hanstavik, Stångarö och Tuna. Klubben disponerade nu allt vatten i Malmsjön.

Malmsjön avsågs bli en sjö för ädelfisk och 1967 inplanterade klubben 540st tvååriga regnbågslaxar för en kostnad på 1137 kr.

1969 skrev klubben för ytterligare arrenden av nya fiskevatten. Acksjön som reserverades för endast flugfiske och Håknäs och Bränninge i Saltsjön samt Lövsta i Mälaren.

Samma år fångades hela 21073 kräftor i Måsnaren och 3877 st i Malmsjön.

Detta år köpte klubben Café Skansen vid Malmsjön efter att i flera år örsökt få bygglov för en stuga där med slutligen nekats byggnadslov.

1971 tecknades ytterligare ett arrendeavtal, denna gång för vatten i Ytter Eneby i Saltsjön samt för Ekensbergs vatten i Mälaren.

1974 fick klubben arrendekontrakt om Berga gårds vatten men förlorade arrendet av Ekensbergs vatten. 1975 fick dock klubben köpa tillbaka arrendet.

Bild från Allehanda 1979-08-11 Kräftfiskekväll vid Måsnaren

1975 slogs alla tidigare rekord för kräftfiske. I Måsnaren fångades 23919 st kräftor och i Malmsjön 4025 st.

Samma år startades en ungdomsverksamhet där ca 15 ungdomar deltog.

Klubben hade under senare år oturen att få kräftpest i sina vatten och kräftfisket dog ut.

År 2000 planterade klubben in 2500 flodkräftor i Malmsjön och i Måsnaren fångades signalkräftor vid prov fiske.

Klubben arbetar nu för att få tillstånd till ny inplantering av kräftor i Måsnaren.

Annonser från stockholmsläns fiskevårdsförbund medlemsblad nr 1 1956

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren