0 Objekt

Malgovik Fvo

Välkommen till Malgoviks Fvo Malgoviks fina fiske ligger ca 1,5 mil väster om Vilhelmina tätort (vägen mot Saxnäs) och sträcker sig från Malgovik/Laxbäcken ca. 2 mil västerut mot Blaikfjället.

Om Malgovik Fvo

FISKET

Området erbjuder fiske efter bl.a. öring, röding, regnbåge, harr, sik, gädda och abborre.
Området är tillgängligt för fiske hela året om.

fisket i Läxbäckens rinnande vatten är en upplevelse, där kan fin harr och öring fiskas, speciellt med fluga.

Laxbäckens delta, lugnare vatten och sjöarna (Lill- och Stor Djupsjön samt Ruttensjön) bjuder fisket på storslaget abborre- och gäddfiske.

Regler

Generellt

Fisketillstånd gäller för en fysisk person efter erlagd avgift och/eller utkvitterat fiskerättsbevis.

Fiskerättsägare med fiskerättsbevis äger rätt till krok(sport) fiske samt nätfiske inom hela fiskevårdsområdet.

Håll snyggt och rent efter er, lämna platsen som ni själva vill finna den!

Fiskesäsong

Området är upplåtet för sportfiske hela året om.

Metoder

Endast handredskap är tillåtna i Malgovik FVOs vatten.

Fångstbegränsningar

Sportfiske bedrivs för nöje och rekreation, så fiskaren skall hela tiden ha kontroll över fiske och fångst, och aldrig fånga mer fisk än vad fiskaren själv kan förbruka.

Övriga regler

Fiske närmare än 50meter från dammluckorna i Laxbäcken är förbjudet.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Malgovik FVO

[email protected]

Lill-Djupsjön

Sjö

Malgomaj

Sjö

Ruttensjön

Sjö

Stor-Djupsjön

Sjö

Brännstenbäcken

Vattendrag

Rännstenbäcken

Vattendrag

Gäddtjärnsbäcken

Vattendrag

Hyndalsbäcken

Vattendrag

Hästbäcken

Vattendrag

Kvarnbäcken

Vattendrag

Laxbäcken

Vattendrag

Rismyrbäcken

Vattendrag

Ruttensjöbäcken

Vattendrag

Sörkullbäcken

Vattendrag

Tuvbäcken

Vattendrag

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Inga poster funna