0 Objekt

Malgomaj Fvo

Malgomaj Fiskevårdsområde (FVO) bildades den 23 juni 2014 och den förvaltas av Föreningen Malgomaj Fiskevårdsområde som företräder fastighetsägare med fiskrätt i Malgomajsjön. Malgomajsjön erbjuder fiske efter, röding, regnbåge, öring, harr, sik, lake, gädda, abborre och mört. Kanadaröding och insjö-lax inplanterades för många år sedan.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Om Malgomaj Fvo

Fisket

Fisket i sjön utövas både från is och under den isfria årstiden.

Ett stort antal grova rödingar fångas varje år i sjön Malgomaj.

Fiskar på 3 – 4 kg är inte så ovanligt och även fångster runt 7 – 9 kg har rapporterats.

Även harr finns efter vissa strandpartier där den kan nås med fluga.

Varning

Tänk på att isarna kan vara förrädiska och att Malgomaj är en reglerad sjö.

Fiskekortsområdet sträcker sig från Lövnäs by till Malgovik FVO,s områdesgräns.

Området består av sjön Malgomaj med tillrinnande vattendrag, Se fiskekarta!

Området är lättillgängligt med Vildmarksvägen på södra sidan och Hornsjövägen
på norra sidan av Malgomajsjön.

Ett antal grill/rastställen är iordningsställda där också information och viss service kommer att finnas.

Se placeringen på fiskekartan!

Uppskyltning av tillfartsvägar till Malgomajsjön kommer också att utföras.

Möjlighet till boende samt tillgång till båt

Boende finns att hyra i lärarbostaden, Rönnäs gamla skola.

En rejäl båt, 6,1 m, med 9,9 hk utombordsmotormotor finns också att hyra.

Elmotor kan du också hyra.

 

https://malgomajfvo.se/

Regler

Generellt

Allt fiske och fiskemetoder som inte är tillåtet enligt följande paragrafer är förbjudet.

Kortfiske
För brott mot av föreningen uppsatta fiskeregler tas kontrollavgift ut i enlighet med Lag om fiskevårdsområden. (SFS 1981:533, §§ 31 – 38)
Fiskekortköpare godkänner att Fisketillsynsman får undersöka och kontrollera all medhavd fiskeutrustning, väskor, utrymmen i båtar, snöskotrar, vindskydd och fiskearkar.

1. Fiskekort skall lösas innan fiske påbörjas samt medföras vid allt fiske.
2. Fiskekortet skall vara försett med innehavarens namn och underskrift i beständig skrift. Fiskekortet är personligt och får inte överlåtas! Medföljande ungdomar till och med 16 år fiskar på kortinnehavarens fiskekort.
3. Ungdomar mellan 10 och 20 år får ett fiskekort utan kostnad, men skall kunna uppvisa fiskekortet för fisketillsynsman.
4. För digitala fiskekort gäller att utskrift av eller fiskekort i digital form skall kunna uppvisas.
5. Fiskekortet skall på begäran kunna uppvisas för fisketillsynsman tillsammans med legitimation.
6. Fiskekort utan namn och underskrift räknas som ogiltiga.

Undantagna områden för fiske
1. Malgomaj 1:8 (GHG AB). Fiskevårdsområdet omfattar endast vattnet i Malgomaj och Insjön.
2. Av Umlax AB arrenderade områden. Vattnet runt fiskkassarna i fiskodlingen.

Trolling
Kort för Trolling säljs endast hos Grönlunds Fiske i Vilhelmina. Där får ni också gällande regler och uppgifter om avstängda områden och om lämpliga områden för trolling efter olika fiskarter.

Fiskesäsong

Fiskeförbud under tiden 1/5 - dag före midsommarafton enligt kartbildens rutmarkerade område.

Fiskeförbud i alla strömmande vattendrag mellan 1/9 – 31/10. Gäller också inom en radie på 300 meter av samtliga utmynnande vattendrag i sjöarna.'

Metoder

Endast fiske med ett (1) handredskap per person är tillåtet.

Fiske från båt, att ”ro drag” eller släpa långedrag med ett spö är tillåtet.

Trollingkortsregler utöver regler som gäller för det vanliga kortfisket
1. Fiske tillåtet från midsommarafton - 31/8
2. Max 3 spön/person med ett bete /spö och max 6 spön/båt.
3. Djuprigg och sidoparavaner tillåtna.
4. Trolling gäller bara i sjön Malgomaj från det rutmarkerade området på kartan österut mot Malgoviks fiskegräns

Fångstbegränsningar

Max fem ( 5 ) ädelfiskar / person / dygn, gäller ej sik.

Övriga regler

Allt fiskrens skall tas omhand.

Förbud mot användande av levande eller fryst bete. Gäller ej mask eller maggots.

Förbud mot all mäskning med vegetariska, animaliska eller konstgjorda medel.

Allt fiske för avsalu är förbjudet.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Kenneth Fjällstedt

073-0558014 [email protected]

Malgomaj

Området består av sjön Malgomaj med tillrinnande vattendrag. Fiskekortsområdet sträcker sig från Lövnäs by till Malgovik.

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Inga poster funna

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Upplever du driftstörningar? Testa igen om en stund