0 Objekt

Lycksele FVO

Välkomna till Lycksele fiskevårdsområde som omfattar Lycksele tätort och domineras av Umeälven och dess biflöde Lycksbäcken.

Om Lycksele FVO

I Umeälven sträcker sig området mellan Bålforsen och gränsen till Vindelns kommun. l området finns ett flertal sjöar och tjärnar. Området är lättillgängligt och erbjuder goda boendemöjligheter.

 

Regler

Generellt

Kortet är personligt och gäller för sportfiske med handredskap, vilket menas aktivt sportfiske med spö, och max 3 krokar. Dubbelupplåtelse gäller med SveaSkogs fiskekort i Umeälven mellan Bålforsen och gränsen till Vindelns kommun.

Trevlig fisketur!

 

Metoder

Sportfiske med handredskap, vilket menas aktivt sportfiske med spö, och max 3 krokar.

Nätfiske får INTE bedrivas i de vatten där fiskutsättning sker och dessa är Skovelträsket, Storbacksjön och Hällforsmagasinet.

Fångstbegränsningar

Max 5 fiskar av öring och harr får tas upp per kort och dygn.
Endast öring över 40 cm och harr över 35 cm får behållas.

Övriga regler

Mindre fiskar skall oavsett skick återutsättas. Gör på följande sätt:
Blöt händerna innan du försiktigt lossar kroken från fisken du släpper tillbaka. Lämna aldrig krokar och linor i naturen.

Fiska på respektabelt avstånd mellan varandra. Visa hänsyn - respektera reglerna.

Ej ingående sjöar eller fredade vatten inom fiskevårdsområdet:
- Storbacken 1:3 (viltvatten)
- Lilltjärn
- Grundtjärn
- Ättabergstjärn
- Långtjärn
- Gåstjärn
- Tannberget 1:4
- Gammplatstjärn

Harr, öring och gädda (>5 kg) och stor abbore (>1 kg)! Berätta för oss när du fångar dom här fiskarna. Det är grunden för att FVO skall fortsätta kvalitetsförbättra fisket i våra vatten. Vi vill veta: datum, fisksort, fångstområde, längd, vikt och om fisken är märkt.

SMS:a eller MMS:a din fisk på 070-317 32 33 Lars Hagfors eller 070-660 64 29 Peter Hagfors, Lycksele FVO

Märkta fiskar känns igen genom ljusgrön plastbricka som är fäst under ryggfenan (följ instruktionen på plastbrickan) eller också är fettfenan borttagen. Fettfenan sitter mellan fiskens ryggfena och stjärtfena.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Lars Ohlsson

070-323 70 17

Umeälven

-

Lycksbäcken

-