0 Objekt

Luleå Fvof

Välkomna till Luleå Fiskevårdsområdesförening! Fiskevårdsområdet sträcker sig från Gammelstad till Tjuvholmssundet och Klubbviken.

Om Luleå Fvof

Fiskevårdsområdet som äger rättigheterna till att upplåta fisket består av byarna Gäddvik, Björsbyn och Sandön samt Luleå kommun, First Camp AB och Vattenfall AB.

Regler

Generellt

Krokfiske får bedrivas inom hela fiskevårdsområdet.  Nätfiske på visa områden.

Rödmarkerat vattenområde i kartan = totalt nätfiskeförbud
Gulmarkerat vattenområde i kartan = nätfiske endast för markägare med anslutning till vattenområdet

Fiskesäsong

Harr är fredad under lektid från och med 15 april till och med 30 maj.

Förbjudet att nätfiska under tiden 20 oktober - 31 december.

Metoder

Krokfiske får bedrivas inom hela fiskevårdsområdet med från hand fört flug-, haspel-, spinn-, pimpel- eller metspö samt handlina.

Mjärde ingår i krokfisket men är ej tillåtet inom nätfiskeförbudsområden.
Saxfiske och fiske med ryssja är ej tillåtet inom fiskevårdsområdet.

Nätfiske
Årskort 500kr
Nätdobb eller kula ska vara märkt med namn, telefon och fiskekortsnummer. Nätändarna ska vara identiskt märkta med dobb eller kula. Nät som inte är märkta på rätt sätt beslagtas
Varje kortinnehavare äger rätt till fiske med ett eller två bottennät med en sammanlagd längd av högst 60 meter, ett största djup av 1,8 meter och maskvidd om högst 85 mm(14 varv/aln). Vid fiske med två nät ska näten vara sammankopplade med varandra till en enhet. Nätfiskekortet är avsett för fiske till husbehov och får ej bedrivas i kommersiellt vinstsyfte.

Du får inte (nätfiske):
Märka ut fiskeplatser med sk "blinddobb"
Lägga nät i farleder, se Länsstyrelsebeslut 1991-04-18 nr 126-228-91
Fiska efter lax och öring med nät eller not.
Håvfiska eller fiska med fasta redskap eller ryssjor.
Fiska med nät bakom strömhinder t ex bropelare.

 

Fångstbegränsningar

Minimimått för fångad lax är 50 cm och öring 40 cm.
Måttet räknas från nosspets till stjärtfenans yttersta spets.

Lax och öring med fettfena skall återutsättas.

Harr över 40 cm ska återutsättas.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Luleälven

Från Gammelstad till Tjuvholmssundet och Klubbviken.

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
maj 29, 2022 Gädda Ja Nej luleafvof
juli 29, 2021 Abborre, Abborre 18, 22 0, 0 Ja, Ja Nej luleafvof
juli 23, 2021 Abborre, Abborre, Mört, Abborre 450, 500, 600, 150 Nej, Nej, Ja, Ja Nej luleafvof