0 Objekt

Lögdeälven Fvo

Välkommen till Lögdeälevsn FVO, det mellersta av älvens tre fiskevårdsområden. Här fiskar du lax, havsöring och harr på klassiska fiskeplatser såsom "Klösgröbba".

Om Lögdeälven Fvo

Lögdeälvens FVO arbetar aktivt med förvaltningen av fisket med visionen:
“Fritidsfisket efter lax och havsöring i Lögdeälven skall rankas som ett av Sveriges mest attraktiva till 2020” som utgångspunkt. I detta arbete utgör modellen enligt följande ett fundament; Vision, mål, kunskap, regler, tillsyn och information.

Fågelvägen är området ca 35 km långt. Här fiskar du lax, havsöring och harr på klassiska fiskeplatser såsom “Klösgröbba”, “Wikmans sten” och i Hyngelsböle. Utöver de klassiska sträckorna finns många andra fina sträckor att upptäcka, där fisket också är mycket bra men inte lika känt…än.

I arbetet utgör modellen enligt bilden ett fundament

Regler

Generellt

Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas.

Rotationsfiske gäller enligt: ett kast, ett steg.

Lämna fiskerapport oavsett om fisk fångats eller ej, samt ange om fisk återutsatts.

Fiskesäsong

Lax: Fiskeförbud 1 sep. t.o.m. 30 april.

Öring: Fiskeförbud 1 sep. t.o.m. 30 april.

Harr: Fiskeförbud 15 april. t.o.m. 31 maj.

Metoder

Endast fiske med handredskap; ett spö per person.

Spinn/haspelfiske med sänke är förbjudet (t.ex. spinnfluga).

Förbud mot ryckfiske.

Alla beten/sänken innehållande bly är förbjudna.

Fångstbegränsningar

Lax: Minimimått 50 cm. Max 1 lax per fiskare/dygn men bara 1 lax/dygnskort.

Öring: Minimimått 50 cm. Max 1 öring per fiskare/dygn men bara 1 öring/dygnskort.

Harr: Minimimått 35 cm.

All fisk som inte krokats i munnen (inifrån och ut) skall återutsättas, död eller levande.

Övriga regler

Totalt fiskeförbud i Fällforsen. Se skyltar längs älven och kartan på denna sida.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Lögdeälven

Området gränsar nedströms till Mo-Lögde FVO, vid Kodalsforen, och uppströms mot Lögdeälven-Västanfjällets FVO i höjd med byn Bjurvik (skyltat i fält)

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
juni 20, 2022 Lax/Salmon 87 6000 Ja Ja Nej logdealvenfvo
juni 15, 2022 Lax/Salmon 95 8200 Nej Ja Ja logdealvenfvo
juni 18, 2022 Lax/Salmon 85 Ja Ja Nej logdealvenfvo
juni 16, 2022 Lax/Salmon 90 Nej Ja Nej logdealvenfvo
juni 15, 2022 Lax/Salmon 102 10500 Nej Ja Nej logdealvenfvo
juni 3, 2022 Lax/Salmon 85 6000 Nej Ja Nej logdealvenfvo