0 Objekt

Portalsida Lögdeälven

Välkommen till Lögdeälven! Lögdeälven är ett av Sveriges finaste lax- och havsöringsvatten. Under perioder kan även harrfisket vara av högsta klass. Inom Lögdeälvens laxförande sträcka finns tre fiskevårdsområden, Mo-Lögde FVO, Lögdeälvens FVO och Västanfjället-Lögdeälvens FVO, vilka visas i kartan nedan.

Om Portalsida Lögdeälven

Lögdeälven

Lögdeälven är cirka 200 km lång, har en medelbredd om ca 30 meter och dess totala fallhöjd är 526 meter. Fiskesäsongen startar någon vecka in i maj, då älven klarnat något. Perioden fram till månadsskiftet ger fint havsöringsfiske framförallt på älvens nedre sträckor. De första laxarna anländer kring skiftet maj/juni och laxfisket är som intensivast under juni månad men lax fångas under hela sommaren.

 

I mitten på juli anländer de första lekvandrande havsöringarna och fisket efter havsöring fortsätter sedan hela hösten. Under säsongen finns även ett givande harrfiske längs hela älven. Lögdeälvens lopp består mest av långa stryck-och forspartier. Det gör den mycket lämplig för flugfiske. Fiske med flytlina fungerar bra under större delen av säsongen. Endast under tidigt vårfiske kan det bli nödvändigt med sjunk- och sink-tip linor.

 

För spinnfiskaren börjar säsongen med tvåhandsspön och tunga beten. Betena bör vara i klara färger. Med sjunkande vattenstånd övergår man till lättare utrustningar och beten. Då fisken vandrar främst nattetid så är fisket bäst under natt eller tidig morgon. När fisken är i rörelse är fångstchansen som störst. För att kunna fiska effektivt rekommenderas vadarstövlar eller vadarbyxor. Under sommarvattenföring är det då möjligt att vada över älven på de flesta ställen. Fisket i Lögdeälven förvaltas av tre fiskevårdsområden, Mo-Lögde FVO, Lögdeälvens FVO och Västanfjället-Lögdeälvens FVO,

 

Länkar till respektive FVO i Lögdeälven

Västanfjället Lögdeälven >>
Lögdeälven Fvo >>
Mo Lögde >>

 

Vår vision!

“Fritidsfisket efter lax och havsöring i Lögdeälven skall rankas som ett av Sveriges mest attraktiva till 2020?

 

Regler

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Mo Lögde

Området är det nedersta av tre fiskevårdsområden i Lögdeälven. Området sträcker sig från sötvattensgränsen vid mynningen upp till Kodalsforsen ca 6.5 km fågelvägen från mynningen (se skyltning av gräns i fält).

Den egentliga älvssträckan är dock betydligt längre då Lögdeälven meandrar våldsamt i den nedersta delen. I området finner du fina möjligheter till fiske efter lax, havsöring och har men har kan du också fånga andra arter såsom gädda, abborre och sik.

Direkt till fiskekorten >>

Lögdeälven Fvo

Lögdeälevsn FVO, det mellersta av älvens tre fiskevårdsområden. Området gränsar nedströms till Mo-Lögde FVO, vid Kodalsforen, och uppströms mot Lögdeälven-Västanfjällets FVO i höjd med byn Bjurvik (skyltat i fält). Fågelvägen är området ca 35 km långt.

Här fiskar du lax, havsöring och harr på klassiska fiskeplatser såsom "Klösgröbba", "Wikmans sten" och i Hyngelsböle. Utöver de klassiska sträckorna finns många andra fina sträckor att upptäcka, där fisket också är mycket bra men inte lika känt...än.

Direkt till fiskekorten >>

Västanfjället Lögdeälven

Området är det översta av tre fiskevårdsområden i Lögdeälven. Förutom Lögdeälven så finns ett 15 tal övriga tjärnar och vattendrag, varav Blåtjärn som är ett "Put and Take" vatten med ett separat fiskekort.

Området sträcker sig från gränsen mot Lögdeälvens FVO vid Bjurvik upp till Storforsen, 3-4 km nedströms Övre Nyland, vilket gör att man här kan fiska på en sträcka om ca 9 km. Området ligger ovanför Fällforsfallet och har tidigare bara haft ett lokalt bestånd av öring och harr.

I och med att en fiskväg bygdes vid fallet i slutet på 80 talet har lax och havsöring även kunnat vandra upp i denna del av älven. De senaste åren har det visat sig att det passar lax i flera hundratal förbi Fällforsfallet, varför laxfisket i området blivit allt mer attraktivt.

Direkt till fiskekorten >>