0 Objekt

Kävlingeåns och Löddeåns fvo

Välkomna! Kävlinge- och Löddeån fvo förvaltar ett fiskeområde från dess mynning i Öresund och 3 mil åsträcka upp till L Harrie.

Om Kävlingeåns och Löddeåns fvo

Åns huvudsakliga sträckor består av lugnflytande partier med bra miljöer för många fiskarter och har en mycket artrik fiskfauna med upp till 28 olika arter. I åns nedre delar förekommer storvuxna bestånd av abborre och gädda. Årligen fångas gäddor mellan 15 och 20 kg. På åns mer strömmande partier och i mynningsområdet fångas havsöring, främst under tidig vår, januari till april. Längs ån finns en rad med gamla vattenmöllor, vilka utgörs av trösklar och dämmen som kan vara hinder för fiskens vandring i ån. Flera fiskvägar har byggts för att underlätta fiskens vandring. Under den senaste 30-årsperioden har vattenkvalitén förbättrats betydligt, vilket har medfört gynnsammare förhållande för många fiskarter. En art som tydligt har ökat i numerär är havsöringen.

För mer information gå in på föreningens hemsida

Regler

Generellt

För fiske inom området krävs giltigt fiskekort eller fiskerättsbevis.

Kortet gäller innehavaren och dennes maka/make/sambo.

Barn & ungdom under 16 år behöver inget fiskekort.

Fiskekortet ska medföras vid fiske och på begäran uppvisas för tillsyningsman (det finns 12 tillsynsmän inom området).

Utöver allmänna bestämmelser gäller följande begränsningar i fisket enligt rubrikerna nedan.

Kontroll
Giltigt fiskekort skall medföras vid fiske och på begäran uppvisas för tillsynsman och fiskerättsägare. Det finns tolv tillsynsmän inom området

Förverka
Fiskekort kan nekas eller förverkas av föreningen

Fiskesäsong

Lax och/eller öring
Förbjuden 1/10 - 31/12. Övrig tid max 2 fångade och hemtagna fiskar per kort och dag.

OBS! Fiskeförbud utanför åmynningen 15/9 till 30/4.

Metoder

Fiskekortet berättigar till fiske med handredskap från land, stillaliggande eller drivande båt.

Trolling är således INTE tillåtet. Ej heller får ekolod användas vid fiske.

Varje behörig fiskare får använda max 2 fiskeredskap samtidigt.

Förbud mot ryckfiske

Mete
Endast betesfisk som är fångad i Kävlingeån-Löddeån får användas

Fångstbegränsningar

Lax och/eller öring
Max 2 fångade och hemtagna fiskar per kort och dag.
Minimimått 50 cm. Utlekt fisk bör återutsättas.

Gädda
Max 2 fångade och hemtagna fiskar per kort och dag.
Gädda med längd överstigande 100 cm ska återutsättas!

Abborre
Max 3 fångade och hemtagna fiskar per kort och dag

Totalt
Max 5 fångade och hemtagna fiskar per kort och dag, oavsett fiskart

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Lennart Bengtsson

070-3748080 [email protected]

Övrig kontaktinformation

Hemsida: http://www.loddean-fiske.se/

Kävlingeån/Löddeån

Från dess mynning i Öresund och 3 mil åsträcka upp till L Harrie.

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Inga poster funna

Upplever du driftstörningar? Testa igen om en stund