0 Objekt

Ljustorpsåns FVO

Välkomna till Ljustorpsåns FVO. Både Ljustorpsån och Mjällån håller en fin stam av havsöring. Runt ljustorpsåns dalgång finns även ett antal tjärnar med utplanterad fisk.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Om Ljustorpsåns FVO

Ljustorpsåns fiskevårdsområde bilades år 1968 och omfattar en areal av ca 20 000 ha. Området utgörs främst av Ljustorpsån mellan Lagforsdammen och Indalsälven samt Mjällån från sockengränsen Ljustorp/Viksjö till utflödet i Ljustorpsån. Till dessa åar avvattnas ett flertal mindre sjöar genom bäckar som till viss del är fiskebärande.

Ljustorpsån är reglerad via en damm och en kraftstation i Lagfors. Vid denna går även en gräns för fiskevårdsområdet. Ån rinner sedan ungefär 30 km innan den når havet via indalsälven. 1,5 mil uppströms från mynningen ansluter den oreglerade Mjällån som även den till en del ingår i fiskevårdsområdet.  Det populäraste fisket är i Maj månad varje vår då det brukar vara ett fint fiske efter både vinterståndare och nystigen fisk. Åarna erbjuder även ett fint fiske efter harr och det fångas även någon enstaka lax. Förekomsten av lax skall vi försöka kartlägga bättre genom ett nytt fångstrapporteringssystem.

Röjesjön , Aspen och Stavretjärnen bjuder på fiske efter vildvuxen gädda och abborre.

Regler

Generellt

Fisket inom Ljustorpsåns FVO upplåts till allmänheten vid lösande av fiskekort.

Barn och ungdom 0-15 år fiskar gratis mot uppvisande av legitimation.

Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas samt måste kunna uppvisas på plats vid förfrågan av fiskeritillsyningsman eller annan behörig person.

Om flera fiskare vill fiska på samma plats skall rörligt fiske tillämpas

Vi tillämpar kontollavgift ,vilket innebär att en kontrollavgift på 2000 SEK tas ut vid brott mot Ljustorpsåns FVO:s regler Vid brott mot regler kan även förverkas och/eller innehavaren kan stängas av från fiske inom Ljustorpsåns FVO . Brott eller misstanke om brott mot svensk lag resulterar i polisanmälan

Fiskesäsong

Fisket i Ljustorpsån med biflöden är tillåtet året runt med undantag för perioden 1 september - 31 december endast flugfiske samt 15 september - 14 oktober då allt fiske är förbjudet. 

1 maj - 31maj då fiske efter harr är förbjudet, fångas harr under förbudsperioden måste harren återutsättas.

Fiske i sjöar och tjärnar är fisket tillåtet året runt.

Metoder

- Fiske med fluga

- Spinnfiske med olika typer av drag, wobblers eller dupp/bombarda med 1 fluga

- Alla typer av mete med agnad krok är endast tillåten i sjöar och tjärnar

- Pimpelfiske med eller utan pirk är endast tillåten i sjöar och tjärnar

- Endast ett spö åt gången fört från hand är tillåten

- Håv får endast användas för landning av fångad med ovanstående tillåtna redskap

- Tillåtna krokstorlekar (krokgap mätt från krokskaft till krokspets)
Enkelkrok 13 mm
Dubbel-/ trekrok 9 mm

- Fiske från båt eller motsvarande med samma syfte är endast tillåten i Aspen, Stavretjärn och Röjesjön.

- Fiske från flytring är dock tillåtet i Storsnägden

- Övriga redskap ,beten och fiskemetoder är förbjudna

Fångstbegränsningar

Fångster som uppfyller samtliga kriterier enligt nederstående tabell får behållas. Alla fångster utanför dessa kriterier skall återutsättas levande så aktsamt som möjligt. Längd mäts från nos till stjärtfenas spets. Ett streck (-) i tabellen innebär att begränsning ej finnns. Arter som ej finns med i tabellen saknar fångsbegränsning

Art. Fångstvatten. Min.längd. Max.längd. Max antal/dygn
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Öring. Ljustorpsån med biflöden 50 cm. 75 cm. 1

Lax. Ljustorpsån med biflöden Samtliga laxar skall återutsättas

Harr. Ljustorpsån med biflöden 35 cm. - 3

Regbåge öring röding Sjöar och tjärnar 30 cm. - 3

Vi blir mycket glada om ni vill bidra med fångstrapportering för havsöring och lax via länken.

Fångstrapportering

Övriga regler

- Sänken eller motsvarande med samma funktion är endast tillåtet i sjöar och tjärnar

- För miljöns skull får inga beten eller förtyngningar innehålla bly

- Fisk krokad utanför munnen ska återutsättas

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Mats Ingvar Perelä Mellberg

070-605 41 82

Övrig kontaktinformation

https://www.ljustorpsfisket.se/

Ljustorpsån

-

Mjällån

-

Röjesjön

Naturligt bestånd av framförallt gädda och abborre.

Flera sjöar och tjärnar

Tjärnarna hyser bestånd av inplanterad fisk. Regnsbåge och öring framförallt men här finns även bestånd av röding.

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
maj 17, 2022 Öring/Trout 38 Ja Vet ej Nej ljustorpsan
maj 16, 2022 Havsöring 83 Ja Ja Nej ljustorpsan
maj 14, 2022 Havsöring 55 Ja Ja Nej ljustorpsan
maj 11, 2022 Öring/Trout, Öring/Trout 60, 50 Ja, Ja Ja, Ja Nej ljustorpsan

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Upplever du driftstörningar? Testa igen om en stund