0 Objekt

Ljungdalens FVO Bergs kommun

Välkommen till Ljungdalens FVO! Ljungdalens fiskevårdsområde ligger längst upp av fiskevårdsområdena i Ljungans dalgång och gränsar mot statens marker. Ljungdalens FVO gränsar mot Mittådalens och Handölsdalens samebyar. Högsta vattnet (Stortjärn) ligger på 974 m ö h. på kalfjället.

Om Ljungdalens FVO Bergs kommun

Inom FVO finns röding, öring, samt harr.
Gädda finns i Ljungan upp till byn. Röding är den dominerade arten i sjöarna med undantag av nedre Skärvagen, där harren är dominerande men även öring.
Ljungdalens fiskevatten har undgått ingreppen orsakad av flottning och vattenkraft och är därför helt orörda, här fiskar du i kristallklara vatten.
Föreningen sätter ut fisk varje år av samma stam ur egen fiskodling.
Hyrbåtar finns vid fyra (4) sjöar.
National Geographic har klassat Helagsfjället som den 3:e mest intressanta destinationen av världens berg.
Sommar och vinterfisket i Ljungdalsfjällen är något som passar dom flesta människor, att kombinera fisket med naturupplevelsen är verkligen att rekommendera.
Dom tre  högsta topparna i Jämtlands län ligger i närområdet.
Helagsfjället, Sylarna och Härjångsfjällen.

Följ oss på: www.facebook.com/ljungdalensfvof
Hemsida:    www.ljungdalsfisket.se

 

Röding Ljungdalens FVO

Öring Ljungdalens FVO

Öring Ljungdalens FVO

Öjön ligger i trädgränsen med alla sina sund och holmar

Stortjärn 974 m ö h med utsikt mot Helags, Sylarna och Härjångsfjällen

Skärvagsån ett fint flugfiskevatten

Fiskeplats för rullstolsburna nedströms Ljungan från Ljungdalen

Friluftsliv

Regler

Generellt

Allt fiske inom Ljungdalens fiskevårdsområde ska vara långsiktigt hållbart, av den anledningen finns det generella fiskeregler samt lokalt anpassade bestämmelser. Fiskare är skyldig att förvissa sig om fiskevårdsområdets regler.

Fiskaren är skyldig att på anmodan uppvisa fiskekort eller fiskerättsbevis samt legitimation. Ljungdalens FVO tillämpar differentierad kontrollavgift.

Fiskekortet ör personligt och får ej överlåtas. Barn t o m 15 år fiskar gratis i sällskap med vuxen. Årskort med medföljare gäller endast make/maka/sambo eller ett (1) barn 16-20 år namngivet på
fiskekortet.

Sportfiske är tillåtet i alla vatten inom Ljungdalens fiskevårdsområde under tider som anges i föreningens fiskeregler.


Fiskeregler Ljungdalens fvo

Fiskesäsong

Fiskeförbud 1/9-31/10 inom Ljungdalens FVO med undantag av nedre Skärvagen.

Fiskeförbud i Skärkån 15/5-15/6 (Harrlek) mellan landsvägsbron och nedre Skärvagen.

Fiskeförbud i Skärvagsån 15/5-15/6 (Harrlek) upp till Öjönån.

Metoder

* Med sportfiske menas krokfiske med spö fört från hand. Ett fiskespö per person.
* Förbud mot nätfiske.
* Förbud mot fiske med utter med undantag att fiskerättsägarna får fiska med utter
på Viksjön.
* Förbud mot krokar mer än tre (3) på linan.
* Förbjudet att agna med levande betesfisk.
* Förbud att fiska med flyt-ring inom hela fiskevårdsområdet.
* Endast flugfiske i Skärkån från landsvägsbron upp till nedre Skärvagen.


Fångstbegränsningar

FÖNSTERUTTAG = 35-55 cm i alla vatten med undantag av små bäckar.
- all fisk under 35 cm ska sättas tillbaka.
- all fisk över 55 cm ska sättas tillbaka.
Max 4 fiskar per dygn.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Rolf Johansson

070-376 83 50 [email protected]

Övrig kontaktinformation

www.ljungdalsfisket.se

Nedre Skärvagen

715 m ö h
Harr och Öring, Harren är dominerande.
Sjön ligger någon kilometer uppströms Skärkdalen.

Viksjön

749 m ö h
Röding och Öring
Största kända fångst röding 5 kg.
Ligger mellan Ljungdalen och Skärkdalen.

Öjön/Lillsjön

849 m ö h
Röding och något Öring.
Bilväg till Ripan därifrån rösad led till sjön. Skoterled utgår från Ljungdalens by och Kläppen parkeringen.

Stortjärn

974 m.ö.h.
Röding.
Vårvinterfisket kan ge storvuxen röding, tjärnen ligger på kalfjället.
Sommartid går man upp från Torkilstötens skidlift, vintertid går skoterleden från Kläppenparkeringen.

Kesusjön

792 m ö h
Röding och något öring.
Största kända fångst är röding 3,6 kg och öring 4,8 kg.
Bilväg till Kläppen parkeringen sedan 2 km upp till sjön, även skoterled.

Orrtjärn

Harr, Röding. Öring
Ligger efter vägen mellan Skärkdalen och Dalsjön
Åk via Dalsjön

Björnskalletjärn

Harr, Öring, Röding.
Kör vägen mot Skärkdalen
Parkering uppe vid vindsnurran.

Lantmätartjärn

Röding.
Ligger efter skoterleden Kläppen-Stortjärn-Öjön, mellan Stortjärn och Öjön.

Ljungan, Skärkån, Skärvagsån, Öjönån, Kesuån samt ett antal mindre bäckar.

Harr, Öring.
Största kända fångst i Skärkån, öring 2,9 kg.
Största kända fångst i Ljungan, öring 4,9 kg.

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
april 19, 2022 Öring/Trout 40 Nej Ja Nej ljungdalen

Övrig information

Vid sjöarna Skärvagen, Viksjön, Öjön samt Kesusjön finns uthyrningsbåtar som bokas på Turistbyrån i Ljungdalen tfn 0687-20079

FISKETIPS: STRÖMFISKET INOM LJUNGDALENS FISKEVÅRDSOMRÅDE

Våra huvudvattendrag är Ljungan och Skärkån. Vi har även Kesuån, Öjönån och Skärvagsån Under häftiga regn rekommenderas även spinnfiske då den större öringen är mera rörlig. (Läs fiskereglerna, vissa ställen är spinnfiske förbjudet.)

Bästa harrfisket är från midsommar och 4 veckor framåt.

Bästa fisket i Skärkån är från nedre Skärvagen ner till fallet samt från landsvägsbron och nedströms, där finns harr, öring och något storöring.

I Ljungans övre del från statens gräns ner mot sågforsen vid såghuset i byn finns mindre öring. Ljungan på denna sträcka har huvudsakligen ganska hårt strömmande vatten, sträckan lämpar sig för flugfiske. Nedströms sågforsen börjar harrfisket.

Bra fiskeplatser inne i Ljungdalens by: ”Sågedu” nedanför byns såghus, ”Bruedu” vid mellanbron i Ljungdalen, ”Vafsedu” vid gården Klockarbacken, där Ljungan tränger ihop sig och blir djupare.

Nedströms den nedre bron ändrar Ljungan karaktär och blir delvis mer lugnflytande med en del mycket djupa partier omväxlande med mera hårt strömmande vatten. I denna del av Ljungan kan man även stöta på storvuxen harr på upp till 1-2 kg.

Rekommenderas att uppsöka nedanstående platser nedströms från byn ner mot Storsjögränsen:

Småbuströmmen: ca 4 km öster om Ljungdalen. Strömmen börjar c:a 200 m nedanför vägen. Parkera vid rastplatsen. Strömmen är c:a 800 m lång och bjuder på mycket trevligt flugfiske.

Per-Pålsänget: c:a 6 km öster om Ljungdalen. Ett omväxlande djupt och grunt parti av ån, ganska lugnflytande, avslutas med en kort forsnacke.

Halfarströmmen:  c:a 6 km öster om Ljungdalen är c:a 600 m lång. I övre delen strömmar det ganska långsamt för att sedan övergå i en hårdare ström. Stora stenblock och ett mycket spännande fiske. Överhängande träd gör att det i vissa delar är lite trångt.

Södra sidan av Ljungan längs vägen till Hulten och vidare mot Storsjö FVO

Viksjöbäcken: ett djupt parti av Ljungan, ån gör här en tvär sväng och där kan man ibland hitta mycket stor harr.

Movallsedu: Kör in vid gamla grusgropen, sedan c:a 300 m fram till ån. Vada ut i strömmen och fiska av båda strömkanterna.

Långmyrbron:  Gammal riven bro. Harrfiske

Per-Pålshålet:  Ett mycket djupt vatten av Ljungan.

Gädda finns i Ljungan inom Ljungdalens FVO från Storsjögränsen upp till skolan i byn.

Hänvisning till dessa platser är bristfällig men kommer att skyltas om framledes.