0 Objekt

SFK Lilla Fiskelyckan

Nedre Rudan är vackert placerad vid rudans friluftsområde i Handen strax söder om centrala Stockholm. Det räknas hos många som Stockholms bästa regnbågsvatten. Lilla fiskelyckan sätter regelbundet i fångstfärdig regnbåge och röding i sjön. Klubben sätter i ca : 3 ton ädelfisk per år.

Regler

Generellt

ALLT FISKE FÖRBJUDET UTAN GILTIGT FISKEKORT !!
ETT FISKEKORT ÄR PERSONLIGT !!

Fiskekort skall Alltid bäras med och kvittot vid inköp av dygnskort i butik och ALLTID uppvisas för Fiske-Tillsyningsman på Begäran. Tillsyningsman har rätt att även begära legitimations handling vid kontroll!

Dygnsfiskekort skall alltid vara ifyllt med BLÄCK !

Allt fiske sker på egen risk.

1 vuxen + 2 barn/ungdom under 19 får fiska tillsammans på ett dygnskort.

2 barn/ungdom under 19 får fiska tillsammans på ett dygnskort.

På ett årskort för Senior = 1 vuxen + 2 under 19 fiska på, dock max 2 laxartade upp

På ett årskort för Junior = 1 junior + 1 under 19 år fiska på dock max 2 laxartade upp.

Man får ALDRIG ta upp fler ädelfiskar än vad kortet gäller för.

Fiskesäsong

Totalt Fiske förbud gäller på hela nedre Rudan från 16/11 till 31/12 = under: 16 november till 31 december varje år!
Ertappas man fiska när sjön är stängd gäller polisanmälan!

OBS!!
Det råder fiskeförbud från 1 juni till 31 augusti på stranden i sjöns norra del, från stubben och hela trä-spången bredvid stranden.

Metoder

Spinnfiske + Flugfiske + Pimpel-fiske är Tillåtet. Ett fiskespö per person och kort.

OM man man ska meta, är det endast tilltåtet om det är toppknutet vid yt & botten mete ( = linan fastknuten i toppöglan, EJ från rulle/Spole). Och vid mete = spö max 5.meter.

Power Bait och alla liknande konstgjorda beten är Förbjudet. EJ heller doftmedel. (Endast organiska beten är tillåtna såsom ex : mask,räka,rom,maggots,majs)

Max tre enkel-krokar eller en trekrok.

Fler köpta fiskekort berättigar inte till användande av fler fiskespön.

Flytring är tillåtet, flytring med åror är EJ tillåtet endast med benkraft, samt flytetyg som gummibåtar och kanoter, båtar är förbjudet. Båtar endast tillåtet för Klubben, Kommun samt Länsstyrelsen.

Fångstbegränsningar

Det är tillåtet att behålla tre laxartade fiskar med ett dygns-fiskekort, d.v.s Regnbåge eller Röding.

På årskort samt månadskort gäller två laxartade fiskar per dag.

Det är tillåtet att släppa tillbaka fisk ädelfisk eller vitfisk, förutsatt att fisken är HELT oskadd, och endast vid användande av hullinglös Enkelkrok !! (Fisken får EJ blöda eller vara skadad på något sätt!!!)
Fisken skall i sådana lossas i vattnet försiktigt med en långskaftad peang.

Det är absolut förbjudet att fiska karp eller ta upp eller döda karp och dessa skall alltid återutsättas om sån fås på kroken.

Det är absolut förbjudet att fiska efter kräftor.

Bryggorna är till för i 1:a hand Flugfiskare och i 2:a hand även andra Fiskare.

Övriga regler

Att bryta mot Klubbens Regler: resulterar i att man EJ får inneha års eller månadskort utan får endast använda Dygnsfiskekort, och innehar man dygnskort äger Tillsyningsmannen rätt att ogiltigförklara
dygnskortet vid regelbrott!

Bryggorna är till för i 1:a hand Flugfiskare och i 2:a hand även andra Fiskare.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Christer Jangarve

076-2301643 [email protected]

Nedre Rudan

Nedre Rudan är vackert placerad vid rudans friluftsområde i Handen strax söder om centrala Stockholm.

Det räknas hos många som Stockholms bästa regnbågsvatten.

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
mars 18, 2021 Lax/Salmon 70 Nej Ja Nej lillafiskelyckan