0 Objekt

Lidens Nedre Fvo

Välkommen till Liden! Köp ditt fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna. Du betalar med bankkort eller Swish och fiskekortet levereras som SMS eller via e-post inom några sekunder.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Om Lidens Nedre Fvo

Lidens nedre fiskevårdsområde omfattar större delen av Lidens centralort med året-runt vägar till de flesta fiskevattnen. Vid Dacksjötjärnen finns en handikappanpassad fiskebrygga samt toalett och värmestuga.

Dacksjötjärn, Dacksjön och Backfäbodtjärnen rotenonbehandlades i slutet av femtiotalet och har bra tillgång på öring, röding och regnbåge.

Abborrtjärnen har ett renodlat bestånd av fjällröding. Vinterfiske kan här ge fin matfisk. Övriga vatten kan ge fina fångster av abborre och gädda.

Se mer på vår hemsida

Regler

Generellt

Barn under 16år i målsmans sällskap fiskar fritt under förutsättning att vuxen har giltigt fiskekort

Kortet är personligt och skall vid anfordran uppvisas

Fiskesäsong

Bäckfiskeförbud 1/9 - 31/12

Metoder

Fisket skall bedrivas med sportfiskeredskap. Max 1 spö per person fört från hand.

Båtförbud

Fångstbegränsningar

Minimimått för öring, röding, regnbåge = 25cm i sjö och 20 cm i bäck.

MAX 3 fiskar per fiskekort.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Börje Albertsson

070-3476607

Övrig kontaktinformation

https://lidens-nfvo.se/

Dacksjötjärn

öring, röding och regnbåge.

Dacksjön

öring, röding och regnbåge.

Backfäbodtjärn

öring, röding och regnbåge.

Abborrtjärn

Vinterfiske kan här ge fin matfisk.

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
oktober 3, 2021 Regnbåge 1600 Nej Nej lidensnfvo
oktober 2, 2021 Regnbåge, Regnbåge, Regnbåge 40, 42, 45 1000, 1150, 1350 Nej, Nej, Nej Nej lidensnfvo
oktober 2, 2021 Regnbåge, Regnbåge, Regnbåge 40, 40, 2 1000, 1000, 1150 Nej, Nej, Nej Nej lidensnfvo

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren