Lerums Strömfiske

Köp ditt fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna. Du betalar med bankkort eller Swish och fiskekortet levereras som SMS eller via e-post inom några sekunder.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Regler

Generellt

Fiskesträckan är från Hedefors kraftverk ner till 80 meter nerströms Holma bro. På den norra sidan är fiskeförbudet från Hedefors industribys gräns till Hallegården samt sträckan mellan Dageborgsbron ner till Holma bro. Dessa
områden är rödmarkerade. På den södra sidan är fiske tillåtet hela sträckan från 25 meter nerströms omloppets utlopp till 80 meter nerströms Holma bro. Se karta!

Ungdomar t.o.m. det år de fyller 15 år fiskar gratis.

Föreningen önskar uppgift om fångade kvantiteter och arter. Vid fångst av lax är fångstrapport obligatoriskt.

Delar av sträckan är naturreservat. Visa hänsyn och försiktighet för djur, natur och boende längs ån.

 

Fiskesäsong

Fiske är tillåtet 15 maj till 15 september.

Metoder

Tillåtna fiskesätt är spinnfiske och flugfiske med ett bete eller en fluga.

Fångstbegränsningar

1 lax per fiskare och säsong, oavsett om den återutsätts eller ej. När kvoten uppnåtts är fortsatt fiske efter lax inte tillåtet under den aktuella säsongen.

Minimimått öring 45cm

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Ove Nilsson

072-553 62 77 [email protected]

Säveån

Fiskesträckan är från Hedefors kraftverk ner till 80 meter nerströms Holma bro.

På den norra sidan är fiskeförbudet från Hedefors industribys gräns till Hallegården samt sträckan mellan Dageborgsbron ner till Holmabro. Dessa områden är rödmarkerade.
På den södra sidan är fiske tillåtet hela sträckan från 25 meter nerströms omloppets utlopp till 80 meternerströms Holma bro.

Övrig information

Parkering:
I slutet av Stömängsvägen Lerum finns flera parkeringar.
Hedefors industriby.
Betalparkering Hedefors by för besökare.
Gamla valvet Dageborgsbron norra påfarten.
Kyrkogården.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren