0 Objekt

Leduåns fvo

Leduån är en skogså som har sina källflöden i Bjurholms kommun och rinner genom nio sjöar innan den når sitt utlopp i Nordmalingsfjärden.

Om Leduåns fvo

Leduån har ett bestånd av stationär öring men fiskevårdsområdet och systerföreningen Projekt Leduån jobbar hårt för att åter etablera havsvandrande fisk i ån genom utsättningar, restaurera ån efter timmerflottningen samt skapa vandringsvägar förbi dammarna i Olofsfors.
Det finns 6 sjöar inom Leduåns FVO att fiska vid. Fisket i sjöarna utgör främst fiske efter abborre och gädda där chans på grov gädda är stor.

Regler

Generellt

Barn/ungdom upp till 16 år fiskar gratis i målsmans sällskap

Vi ser gärna att ni fångstrapporterar!

All öring ska återutsättas!

Kontrollavgifter: 


  • Avlivning av havsöring 1500 kr

  • Fiske under förbudstid efter havsöring 1500 kr

  • Fiske med fasta redskap 1500 kr

Fiskesäsong

Fiske efter öring är tillåten under tiden 1/5 t.o.m . 31/8, övrig tid fiskeförbud. Fiskeförbud gäller alla sträckor av Leduån som ligger mellan sjöarna. Alla sjöar inom Leduåns FVO är alltså upplåtet för fiske året runt och berörs ej av fiskeförbud. Alla öringar som fångas i sjöarna ska återutsättas.

 

Metoder

Fasta redskap ej tillåtna

Maskförbud i strömsatta partier (mellan sjöar)

Använd endast en krok på betet eller flugan vid fiske i Leduån, detta för en skonsammare hantering vid återutsättning av fisk.

Fångstbegränsningar

Fiskeförbud i biflöden

Övriga regler

Avstå öringfiske när vattnet är över 18 grader! När det är varmt i vattnet stressas fisken mer vid drillningen och risken för svampsjukdomar är stor.

Ta inte i fisken med torra händer

Vid återutsättning, låt fisken vara kvar i vattnet medan ni lossar kroken varsamt med en peang eller tång. Håll fisken med huvudet mot strömmen så att friskt vatten kan syresätta gälarna. Se till att fisken kan "stå själv" innan ni släpper taget om den.

Tack för att ni visar hänsyn!

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Patrik Segerljung

0705241468 [email protected]

Leduån

-

Bjärtsjön

-

Sunnansjö

-

Ledusjö

-

Björnsjön

-

Stensvattnet

-

Nyåkerssjön

-

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
juni 3, 2021 Öring/Trout 30 300 Ja Vet ej Nej leduan