0 Objekt

Gargnäs Råstrand Fvo

Om Gargnäs Råstrand Fvo

Vi säljer numer endast fiskekort via Ifiske.se
https://www.ifiske.se/fiske-vindelalven-gargan-sobbtrasket-m-fl-vatten.htm

Regler

Generellt

Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas. Barn/ungdom fiskar gratis upp till 16år.

Du är skyldig att erlägga fångstrapport vid laxfiske oavsett om du fångat fisk eller ej. Rapportera direkt på sidan genom att fylla formuläret.


Flugfiskesträckan i Gargån kräver särskilt kort.

Fiskesäsong

Laxfiske är tillåtet 19/6-31/8.

Fiskeförbud råder inom området mot öring och lax mellan 1 september - 15 oktober, för att skydda öringens och laxens lek.

Till skydd för harrleken är det förbjudet att fiska riktat mot harr mellan 15 mars - 31maj.

Fångstbegränsningar

Maxmått:
I Vindelälven: harr och öring 45 cm
På lax gäller minimått 50cm och maxmått 65cm.
I inplanterade sjöar: öring och röding 30 cm. Totalt max 3st fiskar/dygn/fiskare i inplanterade vatten.

Fångstbegränsning:
4 fiskar (harr och öring), varav max 1 öring, som håller gällande mini/maximått får tas upp per fiskare och dygn i Vindelälven.

I Gargån och Staggbäcken gäller max 2 harrar och maxmått 40cm. All öring återutsätts = No kill på öring.

Max 1 hanlax får tas tillvara per fiskare/dygn, honorna skall släppas tillbaka. Detta pga av att vårt område befinner sig inom ett av älvens hetaste laxområde vilket betyder att det är ett mycket viktigt Lek område.

Övriga regler

Fiske med flytring är tillåtet i samtliga vatten inom området.

Respektera övriga fiskare på området. Använd sk. rotationsfiske där detta anses behövas.
Fiske från land kommer alltid före båtfisket. Vid fiske från båt måste aktsamhet visas mot landfiskare.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Daniel Jonsson

0702484211 [email protected]

Vindelälven

Vi har ett stort område med ca 25km älvsträcka varav 9 st forsar och 7 strykor. Här finns riktigt goda chanser till bra fiske efter lax, öring och harr.

S Sobbträsk

En av våra största sjöar i området. Här har vi under de senaste åren satsat på att återigen sätta ut fisk.

Sjön innehåller Öring, Röding, Abborre, Gädda, Sik, Siklöja, Mört och Lake.
Pga av siklöjan i sjön har det tidigare fångats öring upp mot enorma 8kg!!

Under åren då fvo själv födde upp sättfisk fanns odlingsverksamheten i sjön. De sista året rymde ca 1000st öringar ut och fångster av dessa har under sista 2 åren uppnått 3kg.

I sjön finns den omtalade "Vulgatan" men har hittills inte gett det fiske som man ser på andra ställen. Kanske är det under sommarfisket som du tar din drömfisk just här.

Båtar finns att hyra för fiske i sjön. Finns även en elmotor med batteri att hyra på Ica Gargnäs.
Du hittar hit via grusväg mellan Gargnäs och Staggträsk.

Ljusbottentjärn

Likt namnet har tjärnen oerhört klart vatten och liknar en fjällsjö. I vattnet finns öring, röding och enstaka abborre.

Vid tjärnen finns en restaurerad "huggarkoja" som fvo äger. Här kan du söka skydd vid oväder eller kanske för en övernattning.
I stugan finns stor kamin och enkla britsar som kan tjänstgöra som bäddar.

Flugfiske från stranden går alldeles utmärkt och tjärnen vandrar man runt på liten stund.
Du hittar hit via mindre väg från 363:an vid Orrkulla.

Fiskeperioden i tjärnen är mellan 2 lördagen i mars till utsättningstillfälle som sker under senhösten.

Abborrtjärn

En av våra mindre sjöar vi sätter ut fisk i. Namnet är dock missvisande då det endast finns Öring och Röding i sjön.

Vindskydd har satts upp i östra delen av tjärnen under 2013. Tjärnen lämpar sig mycket väl till flugfiske från stranden och finns gott om "kastgluggar" bland myrtallarna. Strandzonerna innehar relativt gott om näckrosor och under senare delen av sommaren är det svårt att landa fisk mellan dessa. Därför lämpar sig fisket bäst i den första delen under sommarsäsongen. Fiske med flytring är dock tillåtet och är riktigt kul.

Fisket är öppet from 1 Januari till utsättningstillfälle.

Västra Vinträsket

Stor sjö i vår östra del där fisk har planterats under flertalet år.

Vid Vinträsket har vi en stuga samt 2 båtar för uthyrning. Bilväg finns ned till stugan, men en bom har satts upp vid nedfart för att förhindra olägenheter kring stugan. Nyckel till stugan och bom går att få tag på via uthyrningen.
Stugan är uppdelad i två sektioner där ena delen är öppet hela året och den andra är låst för uthyrning/övernattning.
Det finns 6 bäddar i stugan och uppvärmning sker via kamin och vedspis.

Fisket
Röding & Öring har satts ut i sjön under flertalet år. Under de senaste åren har dessutom abborre tillkommit.
Sjön är rotenonbehandlad och kan mycket väl vara så att abborren har överlevt men det har tagit tid innan den återetablerat sig till sjön.

Fiskeperioden är från 2 lördagen i mars till utsättningstillfälle på senhösten.

Gargån

Ett av Vindelälvens största biflöden.
Med sitt källflöde i Gargaure i den norrbottniska gränsen ringlar den sig fram genom skogsmarker och myrar ned till Vindelälven vid Laxselet. Observera att fiske i Gargån har ett eget fiskekort.

Gargån har genom åren haft ett mycket bra rykte med sitt fiske efter stor och grov öring och mängder av harr.
Ån har dock genom åren påverkats hårt av flottning och skogsbruk.
Stora insatser har dock gjort vid flottningsåterställningar och har idag fått ett rejält ansiktslyft.
Något som visat sig mycket positivt på öringen i vattnet.
Vår flugfiskesträcka från Dammen i Jorbokksforsen ned till Fallet i Trollforsen har på senare år producerat mängder av fin öring.
Harrfisket har även under samma tid gett mycket fina fångster, men inte de riktigt stora individerna. Harr kring 7-8hg är en vanlig fisk, men över 1kg däremot ovanligt.

Tyvärr har det ohämmade skogsbruket längs vattendraget gjort att ån är fruktansvärt känsligt för nederbörd. Vid torra perioder sjunker ån till nästintill katastrofalt låga nivåer och höga vattentemperaturer. Regniga perioder kommer allt vatten på en gång och ån stiger nästintill till vårflöden.
Bästa fiskeperioden i ån är under tidig vår fram till mitten av Juli i bästa fall. Detta beror dock helt på hur väderleken utspelar sig.

Staggbäcken

Ett biflöde till Gargån som rinner från Staggträsket och mynnar i Gargån väst i byn Gargnäs.

Ett litet vattendrag som lämpar sig mycket väl till flugfiske.
Bäcken domineras av harrfisket, men efter återställningar som gjordes 2012 hoppas vi kunna återetablera det stora öringbeståndet som en gång funnits i systemet.

Staggbäcken hittar du via "hembergsvägen" som är en mindre skogsbilväg mellan Sappetsele och Gargnäs. Alternativt "Odlingsvägen" via samma färdsträcka.

Bäcken har små korta strömmar och stora sel. På selen domineras fisket av gädda och abborre som kan vara riktigt bra.
Övre delen av bäcken är förmodligen den mest fiskade genom åren pga av tillgängligheten.

Den nedre sträckan är mindre utnyttjad, men med ny "skogsväg" är tillgängligheten bättre och kanske är det här du hittar ditt nya paradis.

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
augusti 26, 2021 Lax/Salmon, Ingen fångst 6.4 5.0 Nej Vet ej Ja laxsele
juli 25, 2021 Abborre, Ingen fångst Ja Nej laxsele
juni 17, 2021 Ingen fångst Nej laxsele