0 Objekt

Bodens Lax och Öringsfiske

Köp ditt fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna. Du betalar med bankkort eller Swish och fiskekortet levereras som SMS eller via e-post inom några sekunder.

Om Bodens Lax och Öringsfiske

Bodens Lax & Öringsfiske ekonomisk förening är en nystartad förening som fått äran att förvalta fisket åt Hedens by (Boden). Föreningen har som mål att utveckla fisket på sträckan nedströms Bodens kraftverk. Lax & Öringsfiske hälsar nya samt gamla sportfiskare välkommen att prova ett av Europas bästa lax och öringsvatten.

Regler

Generellt

På begäran av fiskebevakare eller personal ur Bodens Lax & Öringsfiske föreligger skyldighet att uppvisa fiskeredskap, fångst och fiskekort tillsammans med legitimation. Barn under 15 år fiskar gratis tillsammans med målsman.

Metoder

Ett fiskespö för spinn, haspel eller flugfiske. Bottenmete endast tillåtet under vintertid.

Ryckfiske är förbjudet.

Krokstorlek: Enkelkrok max 13 mm Dubbelkrok max 9mm. Trekrok drag och wobbler max 9 mm, måtten avser krokgap. Trekrok tubfluga, jigg, snurra och dylikt max storlek 4.

Krok och sänke får inte knytas på samma tafs/lina, krok och sänke skall ha separat tafs/lina.
Max en krok får fästas på en tafs/lina.

Fiske från båt ej tillåtet.

Fångstbegränsningar

Minimått: Lax 50 cm Öring 40 cm Harr 30 cm
Fisk under minimått skall släppas tillbaka död eller levande.

Ta inte upp mer fisk än du äter, det är förbjudet att sälja fisk som man fångat på Bodens Lax & Öringsfiske fiskevatten.

Övriga regler

Vid stort fisketryck rekommenderas rullande fiske för att alla fiskare skall ha chans och prova på att fiska vid de populära fiskesträckorna.
Innan man påbörjar sitt fiske bör man försäkra sig om att det egna fiskeredskapet ej snärjs ihop med eller skadar andras redskap.
Vid byte av sänke eller bete skall man lämna sin plats vid älven, för att annan fiskare också skall få chansen till en fin plats.
Visa hänsyn till markägare och tomtägare, parkera fordon på anvisade parkeringsplatser.
Städa upp efter er vid vindskydd och stranden, lämna sopor på avsedd plats. Rensa fiskar vid rensplatsen (vid toalett ovan hängbron), lägg fiskrens i kompostbehållare.

Förbjudet att förtära alkohol.
Handikapp parkering samt fiskeplats är avsedda för rörelsehindrade personer.

 

Bodens Lax & Öringsfiske tillsynspolicy.

Företagets främsta uppgift vid tillsyn är att serva och hjälpa fiskegästerna till rätta.

De fiskegäster som bryter mot företagets regler riskerar att bli avhyst för dagen eller avstängning från fiske.

De fiskegäster som upprepade gånger bryter mot regler eller de som gjort en grov överträdelse skall stängas av med omedelbar verkan. Avstängningens längd beslutas av företaget.

Om företagets personal eller tillsynsmän utsätts för hot eller trakasserier av fiskegäst skall vederbörande självklart att avstängas och polisanmälan ske. Vid fiske utan fiskekort sker polisanmälan.

Ovanstående disciplin åtgärder kan vidtagas utan att överträdelse har iakttagits av företagets personal eller tillsynsmän. Åtgärden kan föranledas av tillexempel andra gästers klagomål eller anmälan.

Avhysning kan beslutas direkt av tillsynsman. Avstängning beslutas av ansvariga i Bodens lax & Öringsfiske. De fiskegäster som avhysts eller avstängts flera gånger riskerar att avstängas från fiske under en mycket lång tid.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Luleälven

-

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
september 17, 2022 Havsöring 42 Nej Nej Nej laxochoringsfiske
april 5, 2022 Öring/Trout 37 600 Ja Nej Nej laxochoringsfiske
mars 15, 2022 Harr/Grayling, Ingen fångst 25 Ja Nej laxochoringsfiske
mars 14, 2022 Havsöring 25 Ja Nej Nej laxochoringsfiske
mars 15, 2022 Ingen fångst, Öring/Trout 53 1435 Nej Nej Nej laxochoringsfiske
februari 25, 2022 Ingen fångst, Öring/Trout 62 2475 Nej Nej Nej laxochoringsfiske