0 Objekt

Laisälven FVO

Vårt område sträcker sig från Björklidens skifteslag till Länsgränsen mot Västerbotten, en sträcka på 32 km. Från Björklidens skiftesgräns till Marielund, en sträcka på 10 kilometer, dominerar forsar och mindre sel. Älven är mycket varierad med både lugna och vilda forsar, sandgrund och klipphällar, grunda och djupa strömmar.

Om Laisälven FVO

Här finns all variation en flugfiskare kan tänka sig. Och harrfisket är det bästa tänkbara. Min största harr sommaren 1999 var på 51 centimeter. Här finns också grov öring.

Forsarna heter Deppisforsen, Sadeforsen, Länningforsen och Holmselforsen. Det finns vindskydd och rastplatser med färdighuggen ved vid Sadeforsen och Holmselforsen, dit det också finns bilväg. Uppströms Sadeforsen på västra sidan älven finns även en koja Sadekojan som är öppen för allmännheten. Båt finns att hyra så att man kan ta sig över älven.

Fiskevårdsområdet är mycket välskött och det är trevligt att komma till de städade och välordnade rastplatserna.

Efter Marielund följer ett stort sel som vid Strycka avslutas med två korta forsar, en kort fors en kilometer uppströms vägbron och en vid vägbron. Strax intill vägbron finns också ett vindskydd. Forsen vid Strycka rinner ut i Granselet som är 10 kilometer långt. Granselet övergår till älv vid Luspeforsen. Luspeforsen är en klipprik fors med lugna djupströmmar som avslutas med ett vacker fall. Nedströms fallet följer den grunda Per Jonsforsen där ett avlångt stengrund gör det vadbart långt ut i älven. Luspe- och Per Jonsforsen bär tydliga spår av flottningsarbeten med stora stenkistor. Här finns också Luspekojan, en gammal flottarkoja (Granselekojan), går även att hyra 2 st rum, och ett utrymme för allmänheten.
Strax före länsgränsen avslutas Laisälvens fiskevårdsområde med Ågotsforsen.
Det finns även flera vindskydd.

OBS! Nu även sträckan ovanför Björkliden
Brattforsen, Hästskoforsen och Ackerforsen vid Dellikvallen
se karta.

Laisälven erbjuder fiske i storslagen natur.

Älven har all variation en flugfiskare kan tänka sig.

För dig som vill bo nära vattnet kan vi erbjuda en trevlig stuga. Ni hittar länk till info om boendet under övrig information.

Regler

Generellt

Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas.

Fiske med handredskap och endast ett spö per person och fiskekort får användas.

För alla fiskekort får barn upp till 15 år fiska gratis i målsmans sällskap som måste ha löst giltigt fiskekort.

Obs! inga fiskekort återköpes

Laiälven
Allt fiske enligt gällande sötvattensregler.

Gällande sötvattens regler:

Fiskesäsong

Öring
Fiskeperiod: 1/5 - 31/8 samt 15/10 - 31/12 övriga tider fiskeförbud.

Harr
Fiskeförbud 15/4 - 31/5.

Metoder

Fiske med handredskap och endast ett spö per person och fiskekort får användas.

Fångstbegränsningar

Öring
Minimimått 40 cm
Max en öring per fiskare och dag. All övrig öring skall ovillkorligen återutsättas med största varsamhet till vattnet.

Harr
Minimimått 35 cm

All fångad fisk med mindre mått släpps tillbaka i vattnet.

OBS. Totalt Max 5st fiskar inkl. 1st öring per dygn.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Thomas Landström (ordförande)

076-7672840 [email protected]

Laisälven

Se kartor

Övrig information

För dig som vill bo nära vattnet kan vi
erbjuda en trevlig stuga.

Ni hittar länk till info om boendet här

Granselekojan kan hyras av fiskare eller naturälskare som gillar fin natur och bra fiske.
2 st rum med fyra bäddar för uthyrning.
1 st allmännt utrymme för allmänheten.

Det finns vindskydd och rastplatser med färdighuggen ved vid Sadeforsen,  Holmselforsen, Ackerforsen, Hästskoforsen och Brattforsen dit det också finns bilväg. Uppströms Sadeforsen på västra sidan älven finns även en koja Sadekojan som är öppen för allmännheten. Båt finns att hyra så att man kan ta sig över älven. Fiskevårdsområdet är mycket välskött och det är trevligt att komma till de städade och välordnade rastplatserna.