0 Objekt

Laisälven FVO

Välkommen till Laisälvens fiskevårdsområde i Arjeplogs kommun! Här erbjuder vi ett brett utbud av fiske i Laisälven och i sjöarna Västra- och Östra Mullejaure. Strömmar och forsar håller en bra stam av harr och öring och i sjöarna finner du gädda och abborre av god kvalitet.

Om Laisälven FVO

Vårat område sträcker sig från länsgränsen och upp till Björklidens område, en sträcka på knappt tre mil som utgörs av Laisälven med intilliggande sjöar och vattendrag. Vi förvaltar även Laisälven från Storlaisans utloppsström och ner till Björklidenområdet, en sträcka på ca en mil.

I vårt område erbjuder vi gott om vindskydd och rastplatser med färdighuggen ved vid bland annat Ackerforsen, Hästskoforsen, Brattforsen, Sadeforsen, Holmselforsen och Granseleluspen. Fiskevårdsområdet är mycket välskött och det är trevligt att komma till de städade och välordnade rastplatserna samt vårt goda fiske efter främst öring, harr, abborre och gädda.

För dig som vill bo nära vattnet har vi två olika stugor att erbjuda. Ni hittar länk till info om våra boenden här.

For more info about our fishing spots, cabins and windbreaks, visit our website: http://www.laisalven.se

Laisälven erbjuder fiske i storslagen natur.

Älven har all variation en flugfiskare kan tänka sig.

För dig som vill bo nära vattnet har vi trevliga stugor att erbjuda. Ni hittar länk till våra boenden under övrig information.

Regler

Generellt

Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas.

Fiske med handredskap och endast ett spö per person och fiskekort får användas.

För alla fiskekort får barn upp till 15 år fiska gratis i målsmans sällskap som måste ha löst giltigt fiskekort.

Obs! inga fiskekort återköpes

Laisälven
Allt fiske enligt gällande sötvattensregler.

Gällande sötvattensregler:

Fiskesäsong

Öring
Fiskeperiod: 1/5 - 31/8 samt 15/10 - 31/12 övriga tider fiskeförbud.

Harr
Fiskeförbud 15/4 - 31/5.

Metoder

Fiske med handredskap och endast ett spö per person och fiskekort får användas.

Fångstbegränsningar

Öring
Minimimått 40 cm
Max en öring per fiskare och dag. All övrig öring skall ovillkorligen återutsättas med största varsamhet till vattnet.

Harr
Minimimått 35 cm

All fångad fisk med mindre mått släpps tillbaka i vattnet.

OBS. Totalt Max 5st fiskar inkl. 1st öring per dygn.

Övriga regler

Nytt för i år är en kvoterad specialsträcka på Dellikholmen. På holmen har vi en 4 bäddsstuga för uthyrning. I hyran ingår båt och 400 m av älven. När ni hyr stugan för första gången är det obligatoriskt att ni köper en halv dags guidning. Guiden visar hur ni kör upp genom strömmen och håller en säkerhetsgenomgång.

Klicka här för boende

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Richard Landström (bokning och information)

0730 42 84 24 [email protected]

Övrig kontaktinformation

Isak Landström (information), 076 824 60 68

Laisälvens FVO

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Inga poster funna