0 Objekt

Kvistforsens Fvo

Inom Kvistforsens FVO finns möjlighet att fiska efter en mängd olika fiskarter. Gädda, mört och abborre är de fiskar som oftast nappar, men det finns även chans att fånga harr eller öring nedströms kraftverksdammarna. 2019 har det planterats ut ädelfisk i Västerträsket och Hamptjärn.

Regler

Generellt

Fisket är fritt för barn/ungdom upp till 18 år. Dock skall legitimation kunna uppvisas.

Legitimation skall alltid medföras för att kunna uppvisas.

Kräftfiske är endast för ortsbor och sommarstugeägare inom området. NYTT! ENDAST 40 KRÄFTOR FÅR BEHÅLLAS.För kräftfiske krävs ett vanligt fiskekort som grund, sedan ett speciellt kräftfiskekort. Betala gärna in avgiften 200kr för kräftor (300kr , om ni inte har löst fiskekort) några dagar i förväg. Ange namn och adress. Plusgiro: 457369-7 Se mer under fiskekortsregler, samt på Kvistforsens FVO´s anslagstavlor i dom berörda byarna.

ÖVERTRÄDELSER KAN MEDFÖRA ATT EN KONTROLLAVGIFT TAS UT.

Fiskesäsong

Kräftfiske är förbjudet, utom kräftfiske-helgen. Då löses ett separat kräftfiske-kort, men det krävs att man har det "vanliga" fiskekortet i botten/ som grund.

Metoder

Fiskekortet gäller för Isfiske, Kastspö, Flugspö, Metspö. Fiske får ske från land samt fiske från båt. Dock får ej båt användas i planterade vatten.

I gamla älvsfåran är endast flugfiske tillåtet och fångad fisk skall återutsättas!

Endast ETT fiskespö / person, får fiskas med åt gången. Man får alltså t.ex inte lägga ut tre metspön samtidigt.

Inga fasta redskap eller nät är tillåtna.

Fångstbegränsningar

Minimimått enligt Länsstyrelsen i Västerbotten.
Ex: Harr 35 cm
Gös 40 cm

 

Övriga regler

OBS! Medhavd BÅT SKALL vara noggrant tvättad och decinficerad innan nedsättning. Kontakta någon från Kvistforsens FVO för godkännande. Detta pga risk för kräftpest-smitta.

I gamla älvsfåran är endast flugfiske tillåtet. Fångad fisk SKALL återutsättas.

Gratis båt finns att låna för dig som har löst fiskekort. Kontakta Sören Larsson i Grubban 0910-770480 Eller Ulf Långström i Gråberg 0910-588030

PÅMINNELSER:
Återutsätt fisk du inte behöver.
Ta inte i fisken med torra händer.
Låt fisken om möjligt vara kvar i vattnet, när du lossar kroken.

TÄNK PÅ:
Värna om naturen. Håll rent och ta med dig skräp hem.
Ser ni något som behöver åtgärdas? Kontakta någon i styrelsen på Kvistforsens FVO.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Skellefteälven

-

Hamptjärn

Ädelfisk

Västerträsket

Ädelfisk

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Inga poster funna

Övrig information

Vindskydd och eldstäder finns på en mängd ställen inom området, besök gärna dessa och koka lite kaffe eller grilla en korv. Båtar finns att låna mot uppvisande av fiskekort