0 Objekt

Kunhultasjön

Köp ditt fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna. Du betalar med bankkort eller Swish och fiskekortet levereras som SMS eller via e-post inom några sekunder.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Om Kunhultasjön

Kunhultasjön ägs av Bordsjö Skogar AB och Linköpings stift. Tillsammans upplåter de fisket i Kunhultasjön utanför Aneby.

Bordsjö Skogar AB är ett jord-och skogsbruksföretag om 11000 ha med verksamhet vid Bordsjö, i norra Småland, och Hörningsholm, Mörkö söder om Södertälje. Förutom den agrara verksamheten drivs en större fastighetsförvaltning med bostäder på landet.

Hela verksamheten genomsyras av det ansvar vi har för natur och kulturmiljö samt ett aktivt verkande för den levande landsbygden. Detta arbete innefattar bevarande av öppna betesmarker, underhåll och upprustning av fastighetsbestånd samt nyanläggning och återskapande av ädellövskog.

 

Regler

Generellt

Fiskekorten är personliga och ska kunna uppvisas vid eventuell tillsyn.

Metoder

Vid ismete är det tillåtet att ha max sex spön per person.

Fångstbegränsningar

Var rädd om fiskbestånden och ta hänsyn till maximimåtten!

Maximimått gädda: Gädda över 70 cm återutsätts förutsatt att den inte är nämnvärt skadad.

Maximimått abborre: Abborre över 35 cm återutsätts förutsatt att den inte är nämnvärt skadad.

Övriga regler

Vid önskemål om att arrangera fisketävlingar måste ni ta kontakt med Lars Knutsson 010-1025731 eller Mattias Larsson 0707-566229

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Lars Knutsson

010-1025731 [email protected]

Kunhultasjön

Kunhultasjön är en relativt klar sjö med ett fin bestånd av abborre och gädda. I sjöns sydvästra del finns möjlighet att lägga i båt.

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Inga poster funna

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren