0 Objekt

Kungsbackaån

Kungsbackaån/Lindomeåns längd är cirka 20 km. Från dess nedre källsjö V. Ingsjön till utloppet längst in i Kungsbackafjorden är fallhöjden 57 m. Ån rinner i huvudsak fram i ett jordbrukslandskap sam genom tätorderna Lindome och Kungsbacka. Ån rinner mestadels långsamt. Välkommen att fiska hos oss.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Regler

Generellt

FISKEBESTÄMMELSER FÖR KUNGSBACKAÅNS FISKEVÅRDSOMRÅDE 2020

Fiskekort erfordras för fiske i av fiskevårdsområdet upplåtna vatten.
Fiske får endast bedrivas från land.

Endast ett(1) spö per fiskare.

Tomtmark får ej beträdas, gäller även Svinholmens Marina, ej heller fält med växande gröda. Vid vattnet uppsatta skyltar skall respekteras. Fiskare är skyldig att vid anfordran av fisketillsyningsman eller markägare uppvisa fiskekort, fångst och redskap.

Fiskesäsong

FISKETIDER
Sträcka 1 1 april - 30 september
Mete med agn efter annan fisk än lax och öring tillåtet till 31/12.
Lax och öring som fångas efter 30 september skall återutsättas omedelbart !

Sträcka 2 och 3 1 april - 30 september

 

Fångstbegränsningar

Högst två (2) laxfiskar får tas upp per dag.

Minimimått enligt lag. Lax 45 cm Öring 45 cm.
Utlekt lax(besa) skall återutsättas

NYTT OBS Maximimått på Abborre 35 cm. För att skydda beståndet av storabborre skall alla abborrar över 35 cm återutsättas!

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kungsbackaån/Lindomeåns

Kungsbackaån/Lindomeåns längd är cirka 20 km. Se karta

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
april 20, 2022 Abborre 51 2000 Ja Nej kungsbackaan

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Upplever du driftstörningar? Testa igen om en stund