0 Objekt

Kultsjöåns Fvo

Välkommen till Kultsjöåns Fvo Området består av Kultsjöån från Stalon till Kultsjön och sjöarna Vuollelite och Gaskalite samt Bielite.

Om Kultsjöåns Fvo

Uppe på kalfjället i Stekenjokk porlar Saxån och en bit norrut, inne på norska sidan har Ransarån sin källa. Båda tillhör Ångermanälvens källflöden som strömmar genom Kultsjön via Kultsjöån ner till Malgomaj på sin väg mot kusten och Bottenhavet  i öster.

Kultsjöåns Fvo omfattar Kultsjöån från Kultsjöns utflöde mot Trappstegsforsen nedströms genom de tre stora selen/sjöarna Bielite, Gaskalite och Voullelite. Sedan bryter ån ut i Litsjöforsen med Tändsticksfallet, Harrforsen och Dimforsen vid Handsktummen innan den svänger av i Krokforsen och stillar flödet då den rinner ut i Malgomaj vid Stalonbron.

Fisket inom området är mycket varierat; dels strömmande vatten, från Stalon upptill Voullelite, strömsträckan mellan Voullelite och Gaskalite samt strömsträckan mellan Bielite och Kultsjön. I selen, Voullelite, Gaskalite och Bielite är fisket efter röding på vintern det som är vanligast. Fina vindskydd finns på öarna på Voullelite där du kan åtnjuta ett gott fika. I selen finns också öring och lake. Området är tillgängligt hela året och vintertid kan pimpelfisket rekommenderas.

Mer lokal information finns på hemsidan Kultsjöåns Fvo

Fiskevårdsområdet

sjökort Voullelite

Gaskalite Sjökort

Sjökort Bielite

Regler

Generellt

Området är upplåtet för sportfiske hela året med undantag av nedanstående regleringar.

Kortet är personligt och får ej överlåtas. Innehavaren av fiskekortet är skyldig att ta reda på gällande bestämmelser. Fiskekortet skall medföras och uppvisas på anfordran av fisketillsyningsman.

Fiskesäsong

Fiskeförbud i strömmande vatten under perioden 15 September till 15 Oktober.

Fishing is forbidden in streaming water during September 15 to October 15.

Metoder

Fiskekortet berättigar till fiske med handredskap i samtliga upplåtna vatten inom fiskeområdet. Totalt nätförbud.

Förbjudna redskap; nät, ståndkrok, släplina och utter. Mäskning och levande agn är ej tillåtet, förutom mask och maggot.

It is legal to fish in all of these waters with casting rods, fly rods, fishing poles and jigging equipment.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Håkan Grönlund

070-2405414 [email protected]

Övrig kontaktinformation

www.kultsjoansfvo.se

Kultsjöån

Området består av Kultsjöån från Stalon till Kultsjön

Vuollelite

-

Gaskalite

-

Bielite

-

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
juli 9, 2021 Harr/Grayling, Harr/Grayling, Harr/Grayling, Harr/Grayling, Öring/Trout, Öring/Trout, Öring/Trout 30, 20, 20, 15, 10, 15, 15 500, 300, 250, 100 Ja, Ja, Ja, Ja, Ja, Ja, Ja Ja, Ja, Ja Nej kultsjoansfvo