0 Objekt

Krycklans FVO

Krycklan och ett antal mindre biflöden erbjuder ett fiske efter öring, bäckröding och stundtals harr. Vissa sträckor av Krycklan är risiga och passar därför kanske mindre bra för oerfarna fiskare.

Om Krycklans FVO

Krycklans fiskevårdområde domineras av Krycklan som mynnar ut i Vindelälven vid Överrödå. Dessutom finns det inom området ett antal tjärnar.

I tjärnarna finns bestånd av i första hand abborre, gädda och mört. Utplantering av regnbåge sker varje år i Kåtatjärn, Trehörningstjärn och Käls Kryckeltjärn. Vid Trehörningstjärn, Käls Kryckeltjärn och Näverlidtjärn finns det vindskydd och grillplats och där kan man även backa ned nära vattnet med en båttrailer. Ta gärna med ved om ni tänker grilla. Så länge fiskare solidariskt löser fiskekort kommer vi att kunna fortsätta med utplantering av regnbåge varje år.

Vi säljer fiskekort online!

Regler

Generellt

Allmäna regler
Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas.

Fiske med handredskap och endast ett spö per person och fiskekort får användas.

För alla fiskekort får barn upp till 16 år fiska gratis i målsmans sällskap som givetvis måste ha löst giltigt fiskekort.

Allt fiske enligt gällande sötvattensregler.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Sverker Johansson ordf.

[email protected]

Krycklan med biflöden

Krycklan och ett antal mindre biflöden erbjuder ett fiske efter öring, bäckröding och stundtals harr.

Trehörningstjärn

I tjärnarna finns bestånd av i första hand abborre, gädda och mört. Utplantering av regnbåge sker varje år i Trehörningstjärn. Vindskydd och grillplats och där kan man även backa ned nära vattnet med en båttrailer.

Käls Kryckeltjärn

I tjärnarna finns bestånd av i första hand abborre, gädda och mört. Utplantering av regnbåge sker varje år i  Käls Kryckeltjärn. Vindskydd och grillplats och där kan man även backa ned nära vattnet med en båttrailer.

Kåtatjärn

I tjärnarna finns bestånd av i första hand abborre, gädda och mört. Utplantering av regnbåge sker varje år i Kåtatjärn,

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Inga poster funna

Övrig information

Boende: Nära till campingplats i Vindeln, tel 0933 – 108 33 och
Hotel Forsen, Vindeln, tel 0933 – 397 00

Fiskekort kan även köpas hos dessa återförsäljare:

Caroline Skärfstad, V. Kryckeltjärn 10, 070 – 320 7882
OKQ8 Vindeln, Hökvägen 2, 0933 – 108 09
Kaffe, skog och rök, Storvägen 45B, 073-025 30 61

samt via internet: Fiskekort.se

Upplever du driftstörningar? Testa igen om en stund