Vanderydsvattnet Koberg

Området är beläget i de norra delarna av det stora skogsområdet Risveden, som ligger mellan den mäktiga Göta Älv i väster och de stora västsvenska sjöarna Mjörn och Anten i öster.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Om Vanderydsvattnet Koberg

Vanderydsvattnet ligger i direkt anlsutning till Kobergs Slott och här säljer vi fiskekort samt hyr ut båtar i den del av sjön som tillhör egendomen.

Regler

Fiskesäsong

GÖS; Fredningstid 15/4 - 31/5.

ÖRING; Fredad hela året.

Metoder

Max 1 spö/fiskekort & max 3 spön/båt.

Fångstbegränsningar

GÖS: Fångstbegränsning 2 fiskar/dygn, Minimimått 50 cm.

GÄDDA; Fångstbegränsning 2 fiskar/dygn, endast gäddor mellan 45-80 cm är lovliga att behålla.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Gåsevadholms Fideikomiss

0322-470 04 [email protected]

Vanderydsvattnet

Del av sjön ingår i fiskekortet. Se karta för detaljer.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren