0 Objekt

Vanderydsvattnet Koberg

Området är beläget i de norra delarna av det stora skogsområdet Risveden, som ligger mellan den mäktiga Göta Älv i väster och de stora västsvenska sjöarna Mjörn och Anten i öster.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Om Vanderydsvattnet Koberg

Vanderydsvattnet ligger i direkt anlsutning till Kobergs Slott och här säljer vi fiskekort till den del av sjön som tillhör egendomen.

Regler

Fiskesäsong

GÖS; Fredningstid 15/4 - 31/5.

ÖRING; Fredad hela året.

Metoder

Max 1 spö/fiskekort & max 3 spön/båt.

Fångstbegränsningar

GÖS: Fångstbegränsning 2 fiskar/dygn, Minimimått 50 cm.

GÄDDA; Fångstbegränsning 2 fiskar/dygn, endast gäddor mellan 45-80 cm är lovliga att behålla.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Gåsevadholms Fideikomiss

0322-470 04 [email protected]

Vanderydsvattnet

Del av sjön ingår i fiskekortet. Se karta för detaljer.

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Inga poster funna

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren