0 Objekt

Klövsjö FVOF Bergs kommun

Välkommen att fiska i våra vatten. OBS. Fiskeförbud på Svartåstjärn fr.o.m. 1/10. Vinterpremiär Lördagen den 11/12 kl09.00 Köp ditt fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna. Du betalar med bankkort eller Swish och fiskekortet levereras som SMS eller via e-post inom några sekunder.

Om Klövsjö FVOF Bergs kommun

OBS. Fiskeförbud på Svartåstjärn fr.o.m. 1/10 fram till Vinterpremiären som är Lördagen den 11e December kl 09.00.

Båtuhyrning: vi har roddbåtar för uthyrning vid Klövsjön och Svartåstjärn. 200kr /dag. Dom hyr man hos Klövsjö Färg och Bygg företagsvägen 1, 0682 213 52 Båtmotor får man hyra separat. 0705579184

Klövsjön är känd för bl.a sitt sikfiske såväl sommar som vinter.
Det finns även mycket god tillgång på gädda, vikter över 10 kg är inte helt ovanligt
Strömmen är ett populärt fiskeställe från land, oftast mete eller med spinnare.
I Röjån hittar du grov vandringsöring från midsommar

Regler

Generellt

Innan fiske påbörjas skall fiskekortsinnehavaren skriva sin namnteckning på här för avsedd rad på framsidan.

Fiske får utövas endast för eget behov och med sportfiskeredskap.

Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas.

Ungdomar under 15 år fiskar på medföljande vuxens fiskekort.

Fiske skall utövas med måtta och med iakttagande av god fiskevård.

Innehavare av fiskekort är skyldig att vid fiske medföra kortet och på anmodan uppvisa detta för fiskerättsägare eller bevakare.

Fiskare skall vara varsam med eld och undvika att skräpa ner.

Om någon iakttar att dessa regler överträds skall anmälan göras till närmaste kortförsäljare eller bevakare. Åsidosättande av de bestämmelser som finns angivna på detta kort, medför förverkande av fiskerätten och ev. åtal.

Fiskebilaga

Fiskesäsong

Fiske efter öring är under tiden fr.o.m. 1 sep tom. 31 okt förbjudet i ström- mande vatten.

Metoder

Fiske får utövas endast med sportfiskeredskap (spö fört från hand).

Fångstbegränsningar

Minimimått på ädelfisk i Lännässjön 30 cm.

På Svartåstjärn gäller 3 ädelfiskar per kort (ej Sik och Aborre)

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Lars Kjellsson

0705579184 [email protected]

Strömmen

Populärt fiskeställe från land, oftast mete eller med spinnare

Röjån

Grov vandringsöring från midsommar

Klövsjön

Bra Abborr- och sikfiske sommar som vinter. Även storgäddan lurar i vassen.

Lännässjön

Bra öringsfiske med drag från båt. Årlig inplantering av Oxssjööring.

Svartåstjärn

Ett eldorado för flugfiskare, spinnfiskare samt isfiskare. Inte ovanligt med fiskar på två kg.

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
april 10, 2022 Röding, Sik 45, 35 900, 700 Nej, Nej Nej klovsjon
mars 6, 2022 Röding 35 Nej Nej klovsjon
januari 2, 2022 Röding 43 Nej Nej klovsjon
januari 1, 2022 Röding 40 Nej Nej klovsjon
december 31, 2021 Röding, Röding, Röding, Sik, Sik 40, 39, 30, 30, 25 Nej, Nej, Nej, Ja, Ja Nej klovsjon
juli 24, 2021 Regnbåge 40 1.2 Ja Nej klovsjon

Upplever du driftstörningar? Testa igen om en stund