0 Objekt

Kinnaborgs Fvo

Köp ditt fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna. Du betalar med bankkort eller Swish och fiskekortet levereras som SMS eller via e-post inom några sekunder.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Om Kinnaborgs Fvo

Sjöarna strax norr om Kinna ingår i Kinnaborgs fiskevårdsområde. Vattnen som ingår är: Mjögasjön, Stora och Lilla Barrsjön, Stora och Lilla Kroksjön, Lillasjön, Stora Ljungsjön, Viskan mellan fallet vid Rydals Museum och fallet vid Kungsfors i Skene, Häggån mellan bron vid Kronäng och sammanflödet med Viskan vid Kungsfors.

Regler

Generellt

Ungdom t.o.m. 15 år fiskar gratis

Fiskevatten som ingår i området
Mjögasjön, Stora och Lilla Barrsjön, Stora och Lilla Kroksjön, Lillasjön, Stora Ljungsjön,
Viskan mellan fallet vid Rydals Museum och fallet vid Kungsfors Skene, Häggån mellan
bron vid Källäng och sammanflödet med Viskan.

OBS! Fiske är dock helt förbjudet från bron vid Stora Lerhålan (vid golfbanan) till landsvägsbron vid Kinnasand.

Metoder

Handredskap

Fångstbegränsningar

Minimimått för öring är 30 cm, Kräftfiske förbjudet.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Marks Sportfiskeklubb, Mikael Kellén

0702410172

Mjögasjön

-

Stora Barrsjön,

-

Lilla Barrsjön

-

Stora Kroksjön

.

Lilla Kroksjön

.

Lillasjön

.

Stora Ljungsjön

.

Viskan

Mellan fallet vid Rydals Museum och fallet vid Kungsfors i Skene.

Häggån

Mellan bron vid Kronäng och sammanflödet med Viskan vid Kungsfors.

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Inga poster funna

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren