0 Objekt

Kanotfiskekortet Dano

I gränslandet mellan Dalsland, södra Värmland och Norges östra gräns ligger sjösystemet Dalsland Nordmarken. Här är skogarna vilda och vackra, vattnet ofta drickbart och människorna få till antalet. Sjösystemet har länge varit ett av de populäraste kanotområdena i Europa.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Om Kanotfiskekortet Dano

Här kan du glida fram på 100 meter djupa sjöar, paddla genom Dalslands kanal och slussa dig ut i innanhavet Vänern eller varför inte göra en avstickare upp i en av alla de åar som rinner ut i sjösystemet. Den riktigt äventyrlige kan till och med ta sig över till Norge och fortsätta i Haldenkanalen. Vid en av de hundratalet lägerplatser som finns kan många kanotister passera en dag under högsäsongen i juli, samtidigt som andra ligger helt ensligt i naturen och det du ser är skog, vatten och djurliv i harmoni.

Sjösystemet Dalsland Nordmarken har många och höga naturvärden, därför finns avlysta platser och områden. För att skydda dessa och göra sjösystemet mer tillgängligt erbjuder den ideella föreningen DANO organiserade lägerplatser längs vattenvägen i området. Föreningen som drivs av markägare, kanotuthyrningsföretagare och kommunerna gemensamt, har som mål att vårda och bevara den unika naturen och dess ekosystem i hela området.

Regler

Generellt

Kanotfiskekort – Dalsland & Värmland
Kortet är personligt. Det skall medföras vid fiske och på begäran uppvisas för tillsynsman eller fiskerättsägare. Barn som ej fyllt 12 år får fiska utan eget fiskekort i sällskap med vuxen som har ett gällande fiskekort. Överträdelser gällande bestämmelser medför åtal och kortets indragande.

Minimått Lax, Öring och Röding 60 cm. Fr. o.m. 1/9 till årets slut är alla lax- och öringsorter fridlysta. Max två drag per kanot. Fiske får endast ske till husbehov!

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Köp fiskekort

Kontakt

Jürgen Parth, norra delen av sjösystemet +46 (0)730 615184

Christian Lärka, södra delen av sjösystemet +46 (0)763 446374 [email protected]

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren