0 Objekt

Kangos Fvo

Älven har mycket bra lax och harrfiske. Välkomna till Kangos fvo!

Om Kangos Fvo

Fiskeområdet omfattar 32 km byavatten.
Området har gränser med Lovikka byavatten / Tornefors sportfiske i söder och Svea Skog i norr.
Lainioälven är en typisk skogsälv.

Lainioälven har utmärkta flugfiskesträckor men även för
spinnfiskaren finns det mycket bra fiskeområden.
Älven är relativt lättvadad.

All fångad och inrapporterad lax är med i utlottning av varupris värde 4000 SEK. 1 st inrapporterad lax = 1 st lott. OBS, bild måste bifogas fångst för deltagande i utlottning.

Regler

Generellt

Fiska med förnuft, så har vi ett bra fiske även i morgon. Släpp tillbaka småfisken.

Förbudstid och fiskepremiär inplanteringssjöar framgår av skyltning vid respektive sjö, samt på hemsida www.destinationkangos.com

Visa hänsyn till boende i närheten av älven och ockupera inte en fiskeplats.
Det gäller alla, såväl båt, spinn och flugfiskare.
Camping tillåten i max 3 nätter på samma ställe

OBS!
Den som fiskar utan giltigt fiskekort anmäles till åklagare och blir åtalad för olovligt fiske.

Destination Kangos >> Fishing rules in English >> Fiskebilaga regler på Svenska >>

Fiskesäsong

Fiskeförbud för lax och öring i Lainioälven fr.o.m. 1 september

Fiskeförbud för harr i Lainioälven fr.o.m. 16 september

Honlax fångad under augusti månad skall återutsättas.

Metoder

Pimpelfiske ej tillåtet i Lainio älv och dess biflöden.

Fiskeförbud med levande bete i Lainioälven och biflöden

Nätfiske
- Förbud mot fiske med nät i Lainioälven inkl. biflöden
- Nätfiskeförbud i Takajärvi, Pahturi-, Joensuu- och Pitkänahvenjärvi. Gäller även mjärde.

Fångstbegränsningar

Fiskeförbud havsöring. All fångad havsöring skall återutsättas!

Max antal fiskar:
5 harrar/dygn och/eller 1 öring/dygn i Lainio älv och biflöden.
I utsättningssjöarna Taka- och Joensuujärvi: max 3 st. ädelfiskar/dygn.
Max 1 st. lax per dygn och fiskare. Max 5 st laxar per säsong. Honlax fångad i augusti skall återutsättas.

Minimimått: Harr 35 cm, öring 40 cm, Lax 50 cm

Övriga regler

Båtfisk
- Egna båtar får användas av Kangosbor och stugägare, övriga får endast
använda båtar som kan hyras eller lånas inom området
- Båtar får inte tas med utifrån
- Båtfiskeförbud på sträckan från Gamla hängbron – 150 m nedströms till
kraftledningen
- Båt/pontonbåt får ej användas vid fiske i Pitkäahven- och Joensuujärvi. Flytring tillåtet.
- Alla som fiskar med båt i älven måste registrera sin båt med registreringsskylt
som erhålles på tel. 070-3945494 eller 070-3237853
Max 3 st. fiskande spön i båten oavsett antal fiskare i båten

Fångstrapportering

Inrapportering av fångad fisk sker via länk i fiskekortet. Fångstrapportera gärna så snart som möjligt så blir det lättare att komma ihåg. Om inte fisken kunnat vägas eller mätas exakt gör en så bra uppskattning som möjligt av längd och vikt.
Fångstrapportering kan även ske via
- e-post till [email protected]
- SMS till 070-2066459
- Skriftligt insänd fångstrapport till Kangos FVO, 98063 Kangos.

Ange ditt namn, datum, art, längd, vikt, fångstplats samt om fisken återutsatts. Bifoga gärna en bild.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Kristian Stridsman

[email protected]

Lainioälven

Området har gränser med Lovikka byavatten / Tornefors sportfiske i söder och Svea Skog i norr. Se karta

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
juli 9, 2022 Lax/Salmon 78 Ja Ja Nej kangosfvo
augusti 29, 2022 Lax/Salmon 88 Ja Ja Ja kangosfvo
augusti 2, 2022 Ingen fångst Nej kangosfvo
juli 29, 2022 Lax/Salmon 92 7.0 Nej Ja Nej kangosfvo
juli 28, 2022 Ingen fångst Nej kangosfvo
juli 26, 2022 Ingen fångst Nej kangosfvo

Övrig information

All inrapporterad lax är med i utlottningen av ett varupris värde ca 4000 kr. En inrapporterad fisk motsvarar en st lott. OBS! Bild måste bifogas rapportering.