0 Objekt

Kalixälven Kamlunge Västanfors

Kamlunges fiskevatten består av en 7 km lång älvsträcka med flera fina forsar och lugnt flytande sträckor. Bland annat den fina Kanalen. Här har du möjlighet till fångst av flertalet olika arter bl.a. harr, lax, öring, abborre, gädda samt lake. OBS! Juni endast laxkort (250 kr) och älvkort (1500 kr) västra sidan 100 m uppströms, nedströms bron.

Om Kalixälven Kamlunge Västanfors

Husvagnsparkering och camping vid Kamlungeforsen intill bron 2,3 mil från Kalix efter vägen mot Morjärv. Tillgång till toalett, dusch, rent vatten raststuga, eldstäder och vindskydd. Parkering för fiskare på västra sidan av bron.

Sommartid bedrivs även traditionellt fiske efter sik med not och håv.

Lokala fiskekort och turistfiskekort tillgängligt.

I laxfiskezonen  under juni, 100 m uppströms och nedströms bron på västra sidan gäller endast laxkort (250 kr) och älvkort (1500 kr end  kommunbor och stugägare längs älven)

1 januari- 30 april 2023 är fiske efter öring förbjudet i våra vatten. Detta för att skydda öringstammen.

Regler

Generellt

Fiskebevakning kommer att ske med av länsstyrelsen förordnade fisketillsyningsmän. Fiskekort ska visas upp vid begäran

Barn tom 18 år fiskar gratis i målsmans sällskap.

Fiskesäsong

Lax
Förbud 1 sept -31 dec.

Öring
Förbud 1 sept-14 okt och 1 januari-30 april.

Harr
Förbud 15 april- 31 Maj.

Metoder

Lax
Endast handredskap.

Öring
Endast handredskap.

Fiske från båt är inte tillåtet.

Fiske med mask är inte tillåtet i strömmande vatten.

Alla former av mäskning är förbjudet.

Förbud att fiska med blysänken i älven vid fiske efter lax, öring och harr.

Fiske efter harr med större krokstorlek än nr 4 tillåts inte.

Vid fiske efter lax i strömmande vatten tillåts krokstorlek med max krokgap 12 mm för enkelkrok och 7,5 mm vid flera krokar.

KANALEN, östra sidan. Här är det endast tillåtet med flugfiske under maj och juni. Info på plats finns.

Finns flera fiskare på samma fiskeplats skall nyanlända fiskare påbörja fisket uppströms och sedan fiska sig nedströms. Fisket sker enligt principen ett kast- ett steg. Det är alltså inte tillåtet att ockupera en fiskeplats. Detta gäller alla, såväl spinn- som flugfiskare.

Fångstbegränsningar

Lax
Minimimått 50 cm. Max 1 lax per fiskare och dygn.

Öring
Fönsteruttag 30-45 cm. Max 1 öring per fiskare och dygn.

Harr
Minimimått 35 cm. Max 3 harrar per fiskare och dygn.

Övriga regler

Dygnskort 100 kr och 3-dygnskort gäller inte 18 maj-30 juni på västra sidan 100 m nedströms/uppströms bron.Där fiskar du då med vårt laxdygnskort för 250 kr.

Fiskebot på 1000 kronor kan utdömas för fiskare som inte följer fiskereglerna.

Fångstrapport ska lämnas efter avslutat fiske.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kalixälven

harr, lax, öring, abborre, gädda samt lake.

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
juni 14, 2022 Ingen fångst Nej kamlunge
juni 10, 2022 Harr/Grayling, Harr/Grayling 36, 31 Nej, Ja Nej kamlunge
maj 27, 2022 Ingen fångst Ja kamlunge
oktober 10, 2021 Gädda, Gädda 70, 45 3500 Nej, Ja Nej kamlunge
september 11, 2021 Harr/Grayling 35 Nej Nej kamlunge
augusti 21, 2021 Harr/Grayling, Abborre 35, 30 Nej, Ja Nej kamlunge