Kalixälven Kamlunge Västanfors

Kamlunges fiskevatten består av en sju kilometer lång älvsträcka med flera fina forsar och lugnt flytande sträckor. Bland annat den fina kanalen, detta ger möjlighet till fångst av flertalet olika arter bl.a. harr, lax, öring, abborre, gädda samt lake.

Om Kalixälven Kamlunge Västanfors

Husvagnsparkering och camping vid Kamlungeforsen intill bron 2,3 mil från Kalix efter vägen mot Morjärv. Tillgång till toalett, dusch, rent vatten raststuga, eldstäder och vindskydd. Parkering efter bron. Sommartiden bedrivs även traditionellt fiske efter sik med not och håv. Sportfiskekort och lokalt fiskekort tillgängligt.

1 januari- 30 april 2021 är fiske efter öring förbjudet i våra vatten. Detta för att skydda öringstammen.

Sommartiden bedrivs även traditionellt fiske efter sik med not och håv.

Regler

Generellt

Fiskebevakning kommer att ske med av länsstyrelsen förordnade fisketillsyningsmän. Fiskekort ska visas upp vid begäran

Barn tom 18 år fiskar gratis i målsmans sällskap.

Fiskesäsong

Lax
Förbud 1 sept -31 dec.

Öring
Förbud 1 sept-14 okt och 1 januari-30 april.

Harr
Förbud 15 april- 31 Maj.

Metoder

Lax
Endast handredskap.

Öring
Endast handredskap.

Fiske från båt är inte tillåtet.

Fiske med mask är inte tillåtet i strömmande vatten.

Alla former av mäskning är förbjudet.

Förbud att fiska med blysänken i älven vid fiske efter lax, öring och harr.

Fiske efter harr med större krokstorlek än nr 4 tillåts inte.

Vid fiske efter lax i strömmande vatten tillåts krokstorlek max 12 mm för enkelkrok och max 7,5 mm vid flera krokar.

KANALEN, östra sidan. Här är det endast tillåtet med flugfiske fr. o m nu till och med 12 juli. Info på plats finns.

Finns flera fiskare på samma fiskeplats skall nyanlända fiskare påbörja fisket uppströms och sedan fiska sig nedströms. Fisket sker enligt principen ett kast- ett steg. Det är alltså inte tillåtet att ockupera en fiskeplats. Detta gäller alla, såväl spinn- som flugfiskare.

Fångstbegränsningar

Lax
Minimimått 50 cm. Max 1 lax per fiskare och dygn.

Öring
Fönsteruttag 30-45 cm. Max 1 öring per fiskare och dygn.

Harr
Minimimått 35 cm. Max 3 harrar per fiskare och dygn.

Övriga regler

DYGNSKORT 100 kr gäller EJ på västra sidan 100 m uppströms/nedströms bron.

Dygnskort och 3-dygnskort gäller inte 18 maj-30 juni på västra sidan 100 m nedströms/uppströms bron.

Fiskebot på 1000 kronor kan utdömas för fiskare som inte följer fiskereglerna.

Fångstrapport ska lämnas efter avslutat fiske.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kalixälven

harr, lax, öring, abborre, gädda samt lake.