0 Objekt

Kalix Sportfiskeklubb Metträsket Räktforsen

Sträckan ligger på gränsen mellan Kalix och Överkalix kommuner cirka fem mil uppströms från Kalix där den fiskande har möjlighet att fånga lax, öring, harr och sik och dessutom njuta av vacker norrbottnisk natur längs en orörd älv.

Om Kalix Sportfiskeklubb Metträsket Räktforsen

Kalix Sportfiskeklubb har sin hemvist i Kalix, en kommun längst upp i Bottenviken där centralorten Kalix ligger vid Kalix älvsstrand cirka fem kilometer uppströms från älvens utlopp i havet. Klubben bildades 1973 och disponerar egna fiskevatten i form av en större och en mindre sjö som innehåller röding, öring, regnbåge och harr. Sjöarna ligger på bekvämt avstånd strax norr om tätorten. Dessutom har klubben fiskerätt på en 7,5km lång sträcka av Kalix älv där bl.a Räktforsen ingår.

Regler

Generellt

Allmänna regler för inplanteringsvatten
- Fiske från båt förbjuden ( I Metträsket är fiske från klubbens uthyrningsbåtar tillåten )
- All form av mäskning förbjuden
- Fiske med ståndkrok förbjuden. Som ståndkroksfiske betraktas även fiske utan kontroll eller uppsikt över spöet!

Allmänna regler för Räktforsen
- Fiske med naturliga beten (mask, räkor, betesfisk o.dyl.) är förbjudet
- Fiske med utterbräda eller jämförligt redskap förbjudet
- Fiske med släp- eller kastlina med mer än tre krokar är förbjudet
- Största tillåtna krokstorlek nr.2
- Förbud mot användande av blysänken
- All form av mäskning förbjuden

Totalt fiskeförbud gäller i Räktforsen under perioden 15/9 - 14/10!

Fiskesäsong

Lax
- Fiske efter lax är förbjudet under tiden 1/9 - 31/12

Öring
- Fiske efter öring är förbjudet under tiden 1/1 - 30/4
- Fiske efter öring är förbjudet under tiden 1/9 - 14/10

Harr
- Fiske efter harr är förbjudet under tiden 15/4 - 31/5

Metoder

Allmänna regler för inplanteringsvatten
- Endast fiske med handredskap
- Endast ett redskap per fiskare

Särskillda regler för Metträsket:
- Fiske från flytring är endast tillåten under perioeden när båtarna finns för uthyrning.

Fångstbegränsningar

Allmänna regler för inplanteringsvatten
- Fångstbegränsning: 2 fiskar/kort och dygn

Lax
- Minimimått 50cm
- Endast en fisk per fiskare och dygn får fångas och behålla

Öring
- Endast öring mellan 35-45cm får behållas.
- Endast en fisk per fiskare och dygn får fångas och behållas

Harr
- Minimimått 35 cm
- Fångstbegränsning 5 harrar per fiskare och dag

Sik
- Fångstbegränsning 5 sikar per fiskare och dag

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Ordförande Göran

0923-13729 [email protected]

Övrig kontaktinformation

http://www.kalixsportfiskeklubb.se/

Kalixälven

Sträckan ligger på gränsen mellan Kalix och Överkalix kommuner cirka fem mil uppströms från Kalix där den fiskande har möjlighet att fånga lax, öring, harr och sik och dessutom njuta av vacker norrbottnisk natur längs en orörd älv.

Metträsket

Sjön är en klarvattensjö med utmärkt vattenkvalite där bottnen består av sand och grus. Det finns dessutom några områden med grövre stenbotten. Det fina siktdjupet gör att Metträsket ger tillfälle till kikmete vintertid. Somartid finns ett antal båtar till uthyrning som bl.a. gör det möjligt att fiska med "Långedrag", ett fiske som tidvis kan vara mycket givande. Släprodd med wobbler är en annan metod, kanske den som ger dom störst chanserna att komma i kontakt med sjöns stora öringar, fiskar på 2kg och mer. Även rödingen går att lura med en wobbler och det händer till och med att storharren hugger. Även flugfiskaren har mycket att hämta i sjön.

Fiske från uthyrningsbåtarna eller flytring är mycket trevligt och stora delar av sjön ger utrymme för flugfiske från land. Runt midsommar kläcks sjösandsländan och det är en högtidsstund för torrflugefiskaren när dom grova öringarna tar för sig av dom stora sländorna som vissa år kan uppträda så rikligt att torrflugan får svårt att hävda sig bland alla riktiga insekter och då händer det att man blir helt utan fisk. Där finns en mindre stuga med eldstad som står öppen för allmänheten året runt. Bilväg, som plogas under vinterhalvåret, finns fram till stugan.

En parkering där det även går att ställa upp husvagn finns 100 meter ovanför stugan. vägen mellan parkeringen och stugan är stängd med bom, men det finns möjlighet att låna nyckel, om man beroende på handikapp eller skada har svårigheter att färdas till fots. Dessutom finns en handikappvänlig brygga nedanför stugan. Där ligger också klubbens uthyrningsbåtar. Det finns två eldstäder vid stugan och ytterligarer ett antal utspridda runt sjön. Dessutom finns två timmrade vindskydd. Fiskbeståndet i sjön får årlig påspädning. Åren 83-87 sattes c:a 100 000 rödingyngel ut i sjön.

Den fisk som sätts ut idag utgörs av öring, röding och regnbåge som tas från den egna fiskodlingen, dessutom av harr i form av yngel eller ensomrig. I norra änden av sjön finns två konstgjorda lekbottnar som ger möjlighet till självreproduktion för rödingen.

Metträsktjärn

Yta: 5.5 ha
Fiskebestånd: Regnbåge, Öring
Rotenonbehandlades: 1982

Tillåten endast för fiske med flugspö. Sjön får kontinuerlig påspädning av fiskbeståndet bl.a. från den egna odlingen. Metträsktjärn är en trevlig sjö med stränder väl lämpade för flugfiske och dessutom vadbar på flera ställen. Sjön nås via en gångstig från en parkering belägen efter vägen till Metträsket. Stigen är tydligt utmärkt och lättgången. Avståndet till sjön är ca: 500m.

Räktforsen

Sträcka: 7,5 km
Fiskebestånd: Lax, Öring, Harr, Sik, Aborre, Gädda

Räktforsen är det senaste tillskottet till klubbens fiskevatten. Sedan sommaren 2003 arrenderar klubben en drygt sju kilometer lång sträcka längs Kalixälvens västra sida av Sveaskog där den nedre halvan utgörs av Räktforsen. Sträckan består av forssträckor omväxlande med lugna partier. Det är framförallt ett mycket bra havsöringvatten men där fångas även en del lax. Dessutom finns det harr i ordinär omfattning. Räktforsen ingår i det ordinarie årsfiskekortet, däremot fordras ett särskillt dygnskort för sträckan. Det finns en större stuga som ligger mycket vackert i södra ändan av Räktjärv, en dryg kilometer ovanför forsen intill Europaväg 10. Den står inte öppen för allmänheten, men är tillgänglig för uthyrning tidvis.

Övrig information

Båtuthyrning, Metträsket
– 100kr/dygn. Båtarna finns att hyra hos OK/Q8 i Kalix, Telefon: 0923-10196

Upplever du driftstörningar? Testa igen om en stund