Kalixälven

Inom Kalix kommun hittar du några av Kalix älvs bästa fiskesträckor med möjlighet till fina fångster av lax, havsöring, strömlevande gädda och harr. För att erbjuda sportfiskare möjlighet till ett varierande kvalitéfiske inom Kalix område säljer vi gemensamt dygnskort, gemensamt årskort och byavatten fiskekort.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Om Kalixälven

Turistfiskekortet ger dig möjlighet att under ett dygn prova din fiskelycka längs hela Kalixälven inom Kalix kommun, 50 km sportfiske. Turistfiskekortet kostar 150 kr. Nettot från fiskekortet går till fiskevård inom området.

Regler

Generellt

1 januari - 30 april 2021 är fiske efter öring förbjudet i Gammelgården, Rian, Börjelsbyn, Bondersbyn. Marieberg, Kamlunge-Västanfors och Kalix Sportfiskeklubbs vatten på västra sidan i Räktforsen.

Fiskekortet är tillgängligt till och med 30 april 2021
Uppdatering av kort och regler kommer 1 maj 2020

Sportfiskekortet ger dig möjlighet att prova din fiskelycka längs hela Kalix älven inom Kalix kommun.
Inom detta område hittar du några av Kalix bästa fiskesträckor med möjlighet till fina fångster av lax, havsöring, strömlevande gädda och harr.

Fiskekortet kostar 150 kr och intäkter från fiskekortet går till fiskevård inom området.
För att öka kvalitén på fisket och ge förstklassiga fiskesträckor finns följande fiskeregler:

Fiskesäsong

Fiske efter öring förbjudet från och med 1 sept till och med 14 okt.

Fiske efter harr är förbjudet mellan 15 april och 31 maj.

Laxfiskesäsong slutar den 31:a augusti. Detta för att skydda den värdefulla lekfisken.

Flera byar har totalförbud 15 september -14 oktober och öringförbud 1 januari - 30 april 2021.

Fångstbegränsningar

Det är tillåtet att avliva och behålla högst 3 harrar, en lax, och en öring per fiskande per dag.

Minsta tillåtna längd för att avliva och behålla fisk är: harr 35 cm, öring mellan 30-45 cm, lax 50 cm. Längden mäts från nosens spets till stjärtfenans yttersta spets. Minimimått gäller för att all fisk ska hinna leka minst en gång och därmed säkerställa nyproduktion av fisk.

Övriga regler

Med syfte att skydda ungstadierna av laxartade fiskar är fiske med naturliga beten (mask, maggot, räka, betesfiske och liknande) förbjudet i strömmande vatten under den isfria perioden.

Vid fiske efter lax i strömmande vatten tillåts krokstorlek max 12 mm för enkelkrok och 7,5 mm vid flera krokar.

Det är inte tillåtet att fiska vid not- och håvställen.

Förbjudet att fiska med blysänke i forsar. Detta för att stoppa spridning av bly i vattnet.

Mäskningsförbjud på grund av risk för spridning av fisksjukdomar.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Ann-Marie Andersson

070-591 68 74

Kalixälven

-

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren