0 Objekt

Kaitumälven Killinge Samff

Kaitumälven, en av Europas sista orörda älvar, med sina källflöden från bland annat Kebnekaise flyter fram i ett lugnt sel genom byn.

Om Kaitumälven Killinge Samff

Fina fiske och naturupplevelser får du genom att ta dig till Killingifallet strax nedanför byn där fisket i älven främst består av harr, öring och lax.

På en sträcka av 2 mil efter Killingifallet skiftar det mellan strida strömmar och lugna sel.

Fiskeregler

Regler

Generellt

Fiskeförbud Ahvenjärvi efter plantering vår+höst, se anslag i byn.

Allt fiske förbjudet i Akkaljoki inom byaområdet.

Metoder

Kaitumälven nedanför Killingefallet gällande alla fiskare: 

Enbart handredskapsfiske
Båtfiskeförbud
Pimpelfiskeförbud
Förbud för fiske med naturliga beten (mask, maggot, räka, betesfisk etc).Reproduktionsområde/Flugfiskezon, från Svartselets nedre forsnacke till Gruvselet ca 50 meter uppströms raststugan:

OBS! enbart flugspö och fluga med enkelkrok får användas.Kaitumälven ovanför fallet samt alla övriga samfällda vatten. Samtliga fiskare: 

Förbud för fiske med naturliga beten (mask, maggot, räka, betesfisk etc) i Kaitumälven under sommarhalvåret.
Isfiske tillåtet.

Fiskekortsköpare: 
Enbart handredskap.
Båtfiske tillåtet i älven och alla sjöar utom Ahvenjärvi.

Fiskerättsinnehavare: 

Nät och båtfiskeförbud i Ahvenjärvi
Min 37 mm nät i Kerkisaivo/Kardojärvi
Max 5 nät/delägare i Kerkisaivo/Kardojärvi
Min 37 mm nät och not i älven
Näten skall märkas


Fångstbegränsningar

Reproduktionsområde/Flugfiskezon:

All fisk skall ovillkorligen återutsättas (catch and release, No kill)


Övriga vatten:

Minimimått Harr 35 cm
Övriga fiskarter enligt fiskeriverkets bestämmelser.Kaitumälven ovanför fallet samt alla övriga samfällda vatten. Samtliga fiskare: 

Max 2 äldefiskar per dag och fiskare får behållas i Ahvenjärvi, övriga skall ovillkorligen återutsättas

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kaitumälven

På en sträcka av 2 mil efter Killingifallet skiftar det mellan strida strömmar och lugna sel.

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
augusti 14, 2022 Lax/Salmon 80 Ja Ja Nej kaitumalven
augusti 16, 2021 Harr/Grayling 36 Nej Nej kaitumalven
juli 31, 2021 Lax/Salmon 84 Ja Ja Nej kaitumalven
juli 29, 2021 Lax/Salmon 87 Ja Ja Nej kaitumalven